Alenka Poljičak

Alenka Poljičak

Alenka Poljičak, magistra specijalist ekonomije, viši predavač u sustavu obrazovanja, interni ovlašteni revizor, ovlašteni trener javne nabave, u postupcima javne nabave sudjeluje od samih početaka javne nabave u Hrvatskoj, od 1997. sa donošenjem prvog zakona. Bogato radno iskustvo iz područja računovodstva i financija, strategije, organizacije i menadžmenta voli prenositi svima koji žele napredovati u svom poslu. Odgovornost ali i kreativnost osnove su njenih poslovnih karijera.

 

Anđelko Rukelj

Anđelko Rukelj

Anđelko Rukelj, ovlašteni trener za javnu nabavu,  zamjenik je predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Radio je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u PS Varaždin, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje - Odjel nabave i investicija, na poslovima nabave te gospodarenje nekretninama u vlasništvu HZMO-a, Allianzu Zagreb d.d. gdje je bio direktor službe za opće poslove te DKOM-u kao zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Stručna znanja je stekao kao specijalist javne nabave u više stotina provedenih postupaka javne nabave. Kao trener u sustavu javne nabave održao je brojna predavanja na temu javne nabave te je napisao nekoliko stručnih radova na temu pravne zaštite u sustavu javne nabave.

 

Antonija Ćurić

Antonija Ćurić

Antonija Ćurić, ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001, sa višegodišnjim iskustvom u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU. Diplomirala na Pravnom fakultetu. Zadužena je za revidiranje provedenih postupaka javne nabave za infrastrukturne projekte financirane iz ESI fondova.  U potpunosti je upoznata sa nacionalnim i europskim zakonodavnim okvirom vezanim uz javnu nabavu a iskustvo u javnoj nabavi stekla je iz perspektive ponuditelja kroz pripremu ponuda i pripremanje žalbi na Odluke o odabiru.

 

Antonio Surjan Žanko

Antonio Surjan Žanko

Antonio Surjan Žanko, stručnjak za pripremu i provođenje projekata financiranih iz ESI fondova. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu. direktor je hrvatske savjetodavne tvrtke Posjeduje bogato iskustvo u vođenju projekata za dodjelu bespovratnih sredstava, izradi investicijskih studija te razvojnih i marketinških studija za potrebe poduzetništva i lokalne samouprave.

 

 

Damir Klemenčić

Damir Klemenčić

Damir Klemenčić, ovlašteni trener za javnu nabavu, sa višegodišnjim iskustvom u javnom sektoru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Uža specijalnost su mi praćenje žalbi i rješenja od Državna komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Sudjeluje u postupcima javne nabave i kao naručitelj i kao ponuditelj.  

 

Daria Duždević

Daria Duždević

Daria Duždević, ovlašteni trener javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.  Diplomirala na Pravnm fakultetu. Položila državni stručni pravosudni ispit. Horizon 2020. , Green Public Procurement Procedures, javni menadžment i dobro upravljanje, proračunsko računovodstvo i financije. Upravljanje ljudski potencijalima je dio njenog stručnog usavršavanja. Koautor brojnih knjiga i autor članaka iz područja javne nabave. 

 

Darie Marić

Darie Marić

Darie Marić, CISM, CISA, CRISC, ISO 27001:2013 Lead Auditor, konzultantske tvrtke koja pomaže klijentima u uspostavi informacijske sigurnosti, kontinuiteta poslovanja, upravljanja rizicima, upravljanja kvalitetom, upravljanja IT uslugama, te prilagodbi poslovanja sukladno ISO normama i regulativi. Ima preko 18 godina iskustva u poljima informacijske sigurnosti kao voditelj informacijske sigurnosti te konzultant s preko 1000 predavanja u poljima djelovanja. Posjeduje međunarodno priznate certifikate koji se obnavljaju na godišnjoj bazi, kao CISA (Certified Information System Auditor), CRISC (Certified in Risk and Information System Control), CISM (Certified Information Security Manager), te certifikat ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor.

 

Davor Slivka

Davor Slivka

Davor Slivka, stručnjak za javnu nabavu sa dugogodišnjim iskustvom u gospodarstvu i javnom sektoru. Osmislio je i sam ustrojio sustav javne nabave, nabave (bagatelne) i središnje javne nabave te odredio niz nabavnih kategorija koje je Grad Osijek kao središnje tijelo nabavljalo za svoje korisnike. Kao trener u sustavu javne nabave aktivno predaje u programima redovitog usavršavanja i specijalističke izobrazbe.  Vrlo temperamentan stručnjak koji potiče interaktivnost s polaznicima i upoznaje ih sa brojnim primjerima iz prakse.

 

Dubravka Lacić

Dubravka Lacić

Dubravka Lacić, stručnjak s kompetencijama dugogodišnjeg rada u prodaji, proizvodnji ikontrolingu na vodećim menadžerskim pozicijama. Završila je diplomski studij ekonomije na smjeru Financijski menadžment, kao i stručni dodiplomski studij ekonomije na smjeru Računovodstvo i financije. Dugogodišnji je član Internacionalnog udruženja kontrolera ICV. Njeno profesionalno iskustvo vezano je uz upravljanje prodajom, organizaciju komercijale, upravljanje proizvodnjom i zalihama, kontroling nabave, prodaje i proizvodnje, različite projekte izrade novih proizvoda, kalkulacije i analize poslovanja kao i vođenje proizvodnje i prodaje privatnih robnih marki.