Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
11.10.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
11.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
12.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
13.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
07.11.
2023.
Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - WEBINARI 32 boda WEBINARI Program
07.11.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
10.11.
2023.
Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
17.11.
2023.
Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Program