Plan nabave i registar ugovora

Sadržaj:
Javni i sektorski naručitelji mogu se u ovom sažetom pregledu o planiranju nabave i registru ugovora podsjetiti što je potrebno napraviti sa Planom nabave za 2019. godinu, ali i u slučaju ažuriranja Plana nabave za 2018. godinu te Registra ugovora za 2018. godinu. I Planiranje nabave i registar ugovora

Prema članku 28. o planiranju nabave i registru ugovora (ZJN 2016) naručitelj je obvezan donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi i isto tako ažurno voditi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 
Poštovani, za preuzimanje publikacije upišite svoj email u niže navedeno polje:
 
*
  Publikacije - Sve