Datum održavanja:
Srijeda, 01.02.2023.  -  Petak, 31.03.2023.
Mjesto održavanja:
Webinari za stručno usavršavanje,
seminari Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA

WEBINARI i PROGRAMI - JAVNA NABAVA

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U VELJAČI I OŽUJKU

WEBINAR 08. veljače - Registar ugovora/ narudžbenica /O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Statističko izvješće za 2022. godinu, Aktualnosti u javnoj nabavi -  8 bodova

WEBINAR 09. veljače - Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - 8 bodova

WEBINAR 10. veljače - Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - 8 bodova

WEBINAR 22. veljače - Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu -  8 bodova

WEBINAR 23. veljače - Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama -  8 bodova

WEBINAR 24. veljače -  Plan nabave i Registar ugovora, OS i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi-  8 bodova

WEBINAR 22. ožujka - Plan nabave i Registar ugovora, O.S. i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu nabave - 8 bodova

WEBINAR 23. ožujka - Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS -  8 bodova

WEBINAR 24. ožujka - Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje -  8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI SEMINARI UŽIVO - ZAGREB

ZAGREB 07. ožujka 2023. - Dinamički sustav nabave  za naručitelje i ponuditelje -  interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova

ZAGREB 08. ožujka 2023.  - Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 -  interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova

ZAGREB 09. ožujka 2023. Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda -  interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova

ZAGREB 10. ožujka 2023. - Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

VIŠEDNEVNI WEBINARI  I RADIONICE  U VELJAČI I OŽUJKU (moguće je odabrati pojedinačne edukacije)

WEBINARI 08. do 10. veljače - Trodnevni trening javne nabave nakon izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisa - 24 boda

WEBINARI 22. do 24. veljače - Trodnevni trening javne i jednostavne nabave u veljači - 24 boda

ZAGREB 07. do 10. ožujka - Četverodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave sa osvrtom na izmjene i dopune ZJN 2016 - 32 boda

ZAGREB  08. do 10. ožujka 2023. - Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave sa osvrtom na izmjene i dopune ZJN 2016 - 24 boda

WEBINARI 22. do 24. ožujka 2023. - Intenzivna škola javne nabave s aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - 24 boda

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

Kako se prijaviti na APPA edukacije provjerite OVDJE 

 

SPECIJALISTIČKI PROGRAMI za stjecanje certifikata za javnu nabavu

20. do 24. veljače  2023. - SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT  

27. veljače do 03. ožujka 2023. - SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica  ZADAR - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK  - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica DUBROVNIK - rezervacija

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

Škola za EU projekte i javnu nabavu 

 

Kako se prijaviti na APPA edukacije provjerite OVDJE 

 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

 

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE

 
Trenutno nema drugih termina.