Datum održavanja:
Ponedjeljak, 01.03.2021.  -  Petak, 30.04.2021.
Mjesto održavanja:
WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
WEBINARI u ožujku i travnju
 
WEBINARI ZA JAVNU NABAVU
 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U OŽUJKU 2021.

05. ožujka WEBINAR - Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - 8 bodova

05. ožujka WEBINAR - Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - 5 bodova za ovlaštene revizore

16. ožujka WEBINAR - Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda - 8 bodova

17. ožujka WEBINAR - Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima -  8 bodova

18. ožujka WEBINAR - Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2020. – radionica na računalima -  8 bodova

25. ožujka WEBINAR - Pregovarački postupak bez prethodne objave, natjecateljski postupak, dinamički sustav javne nabave, aneksi, raskidi i izmjene ugovora prema ZJN i ZOO - 8 bodova

26. ožujka WEBINAR - Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Kriteriji za nabavu prehrambenih proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - 8 bodova

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U TRAVNJU 2021.

14. travnja WEBINAR - Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - 8 bodova

15. travnja WEBINAR - Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - 8 bodova

16. travnja WEBINAR - Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - 8 bodova

 

VIŠEDNEVNI WEBINARI U OŽUJKU

INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. ožujka 2021. - WEBINARI - 24 boda

 

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE

 
Trenutno nema drugih termina.