Datum održavanja:
Nedjelja, 01.10.2023.  -  Četvrtak, 30.11.2023.
Mjesto održavanja:
Webinari za stručno usavršavanje,
seminari Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA

WEBINARI i PROGRAMI - JAVNA NABAVA

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

WEBINARI u listopadu i studenom

POPUNJENO - WEBINAR 10. listopada - Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja nabave i evidencije u registru ugovora, O.S. i narudžbenica - 8 bodova

POPUNJENO - WEBINAR 11. listopada - Definiranje kriterija za odabir ENP,  sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja - 8 bodova

WEBINAR 12. listopada - Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi sukladno izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - 8 bodova

WEBINAR 13. listopada - Jednostavna nabava, realizacija ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi - 8 bodova

WEBINAR 26. listopada - Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - 8 bodova

WEBINAR 27. listopada - Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - 8 bodova

 

WEBINAR 07. studenog - Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja n. i evidencije u r. ugovora, O.S. i narudžbenica - 8 bodova

WEBINAR 08. studenog - Definiranje kriterija za odabir ENP,  sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja - 8 bodova

WEBINAR 09. studenog -Provedba postupka javne nabave sukladno izmjenama ZJN 2016, nesklad između niskih ponuda i procjenjene vrijednosti nabave - 8 bodova

WEBINAR 10. studenog - Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - 8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

SEMINARI I RADIONICE UŽIVO - u listopadu  i studenom -  ZAGREB

POPUNJENO ZAGREB 04. listopada - Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 -  interaktivna radionica Zagreb 8 bodova

POPUNJENO ZAGREB 05. listopada - Pregled i ocjena ponuda i ESPD odgovora sa izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda -  interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova

POPUNJENO ZAGREB 06. listopada - Praktikum jednostavne nabave, plan nabave i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Zagrebu 8 bodova

ZAGREB 19. listopada- Nabava IT usluga, održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera), Opće upravljanje nabavom – primjena pravila uredskog poslovanja na postupke nabave - 8 bodova

ZAGREB 20. listopada - Izmjene ugovora o javnoj nabavi prema ZJN 2016 i Zakonu o obveznim odnosima, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova, praksa DKOM i Visokog upravnog suda -  8 bodova

 

ZAGREB 15. studenog - Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 -  interaktivna radionica Zagreb 8 bodova

ZAGREB 16. studenog - Praktikum jednostavne nabave, plan nabave i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Zagrebu 8 bodova

ZAGREB 17. studenog - Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

VIŠEDNEVNI SEMINARI I WEBINARI u listopadu i studenom

WEBINARI 12. do 13. listopada - Dvodnevni trening javne i jednostavne nabave - 16 bodova

ZAGREB 19. do 20. listopada - Dvodnevni trening javne nabave u listopadu -  16 bodova

WEBINARI 26. do 27. listopada - Dvodnevni online trening o pripremi i provedbi postupka javne nabave - pravni i tehnički aspekt na EOJN - 16 bodova

 

WEBINARI  07. do 10. studenog - Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - 32 boda

WEBINARI 07. do 09. studenog - Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti -  24 boda

ZAGREB 15 do 17. studenog - Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave s izmjenama zakonskih propisa u području javne nabave - 24 boda

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

SPECIJALISTIČKI PROGRAMI za stjecanje certifikata za javnu nabavu

09. do 13. listopadaSPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK 

23. do 27. listopada - Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT  - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZADAR - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica DUBROVNIK - rezervacija

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

Kako se prijaviti na APPA edukacije provjerite OVDJE 

 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

 

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE

 
Trenutno nema drugih termina.