Datum održavanja:
Srijeda, 01.06.2022.  -  Nedjelja, 31.07.2022.
Mjesto održavanja:
Webinari za stručno usavršavanje
seminari Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Šibenik
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA

WEBINARI i PROGRAMI - JAVNA NABAVA

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U  LIPNJU

WEBINAR 01. lipnja - Aktualnosti u javnoj nabavi, Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Upravljanje ugovorima - 8 bodova

WEBINAR 02. lipnja - Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave -  8 bodova

WEBINAR 03. lipnja - Praktikum za jednostavna nabavu, Registar ugovora za javnu,  jednostavnu i središnju nabavu, modul za jednostavnu nabavu na EOJN - 8 bodova

WEBINAR 28. lipnja - Praktikum jednostavne nabave - 8 bodova

WEBINAR 29. lipnja - Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - 8 bodova

WEBINAR 30. lipnja - Novosti u ZJN 2016, Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - 8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI SEMINARI UŽIVO - ZAGREB, PLITVICE, ZADAR, ŠIBENIK, SPLIT

PLITVICE 01. lipnja -  Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev -  interaktivna radionica na Plitvicama - 8 bodova

PLITVICE 02. lipnja - Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda -  interaktivna radionica na Plitvicama - 8 bodova

ZAGREB 29. lipnja - Tehnike javne nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, novosti u javnoj nabavi -  8 bodova

ZAGREB 30. lipnja - Sve o otvorenom postupku javne nabave - od planiranja do ugovaranja -  8 bodova

ZAGREB 01. srpnja - Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - 8 bodova

ZAGREB 11. srpnja - Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena -  4 boda

ZADAR 12. srpnja - Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena -  8 bodova

SPLIT 13. srpnja - Izmjene ZJN 2016, Jednostavna nabava - interni akt za jednostavnu nabavu, modul na EOJN, Check kontrolna lista za jednostavnu nabavu - 8 bodova

ŠIBENIK 14. srpnja - Dinamički sustav nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, žalbe u presude u javnoj nabavi-  8 bodova

ŠIBENIK 15. srpnja - Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost naručitelja -  8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

VIŠEDNEVNI WEBINARI  I RADIONICE  U LIPNJU i SRPNJU

PLITVICE 01. do 02. lipnja -  Dvodnevna interaktivna radionica na Plitivicama - 16 bodova

WEBINARI 01. do 03. lipnja -  Lipanjska škola javne nabave - 24 boda

WEBINARI 28. do 30. lipnja - Online intenzivni tečaj o pripremi i provedbi jednostavne i javne nabave -  24 boda

ZAGREB - 29. lipnja do 01. srpnja - Trodnevni intenzivni trening za novo vrijeme u javnoj nabavi - 24 boda

ZADAR, SPLIT, ŠIBENIK  12. do 15. srpnja - Četverodnevni trening javne nabave u Dalmaciji - 32 boda

ŠIBENIK 14.  do 15. srpnja - Dvodnevni trening u Šibeniku - 16 bodova

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

Kako se prijaviti na APPA edukacije provjerite OVDJE 

 

SPECIJALISTIČKI PROGRAMI

06. do 10. lipnja - SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB

04. do 08. srpnja - SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB

25. do 29. srpnjaSPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK 

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica - ZADAR - rezervacija termina

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK - rezervacija

SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT - rezervacija

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

Škola za EU projekte i javnu nabavu 

 

Kako se prijaviti na APPA edukacije provjerite OVDJE 

 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

 

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE

 
Trenutno nema drugih termina.