Datum održavanja:
Petak, 01.01.2021.  -  Srijeda, 31.03.2021.
Mjesto održavanja:
WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
WEBINARI u siječnju, veljači i ožujku
 
WEBINARI ZA JAVNU NABAVU
 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

 

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U SIJEČNJU 2021.

27. siječnja WEBINAR - Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - 8 bodova

28. siječnja WEBINAR - Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima -  8 bodova

29. siječnja WEBINAR - Jednostavna nabava i interni akt - 8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U VELJAČI 2021.

05. veljače WEBINAR - Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN -  8 bodova

05. veljače WEBINAR - Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN -  5 bodova za ovlaštene revizore

10. veljače WEBINAR - Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave za krizne situacije- 8 bodova

11. veljače WEBINAR - Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 - 8 bodova

16. veljače WEBINAR - Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju - 8 bodova

17. veljače WEBINAR - Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga, aktualna rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda - 8 bodova

18. veljače WEBINAR - Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - 8 bodova

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U OŽUJKU 2021.

05. ožujka WEBINAR - Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - 8 bodova

05. ožujka WEBINAR - Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - 5 bodova za ovlaštene revizore

 

 

VIŠEDNEVNI WEBINARI U SIJEČNJU

INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 27. do 29. siječnja 2021. - WEBINARI- 24 boda

TRENING JAVNE NABAVE 10. do 11. veljače 2021. - WEBINARI

INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. veljače 2021. - WEBINARI- 24 boda

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE

 
Trenutno nema drugih termina.