Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022)

Na raspolaganju je tiskano izdanje sa pročišćenim tekstom nakon zadnjih izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022), te kazalom.

Tisak ZJN 2016 je dostupan u veličini:

  • format - C5 (160 x 235 mm)

Naručite svoj primjerak Zakona o javnoj nabavi!

 
15,00 €
 
  Publikacije - Sve