Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.03.
2024.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb Program
01.03.
2024.
Aktualne edukacije za poduzetništvo - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB Program
18.03.
2024.
Izrada investicijske studije - interaktivna radionica online WEBINAR Program
20.03.
2024.
Trodnevno stručno usavršavanje u javnoj nabavi - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
20.03.
2024.
Dvodnevno stručno usavršavanje u javnoj nabavi - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
21.03.
2024.
Dvodnevno stručno usavršavanje u javnoj nabavi - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
22.03.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.03.
2024.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
27.03.
2024.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 20, ZAGREB Program
28.03.
2024.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
29.03.
2024.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
05.04.
2024.
Izrada investicijske studije - interaktivna radionica online WEBINAR Program
08.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE Program
16.04.
2024.
CBA - analiza troškova i koristi za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica ONLINE Program
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE Program