Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
13.10.
2022.
Priprema i provedba nabave radova za naručitelje i izvođače WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB Program
20.10.
2022.
Priprema i provedba nabave stručnog nadzora za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB Program