Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - rezervacija termina WEBINAR Program
01.12.
2022.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb Program
13.12.
2022.
Škola javne i jednostavne nabave u prosincu - WEBINARI 32 boda WEBINARI Program
13.12.
2022.
Aktualnosti - ZJN 2016 Izmjene i dopune, uvođenje EURA, 8. paket sankcija prema Rusiji, Uspostava DSN za novo vrijeme u nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
14.12.
2022.
Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, značajni rokovi, zajednička nabava - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.12.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, novi sustav eŽalbe za naručitelje i ponuditelje, vodič kroz žalbe, presude VUS i DKOM rješenja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
16.12.
2022.
Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.12.
2022.
Dvodnevni tečaj o nabavi radova, usluga projektanta, stručnog nadzora i voditelja projekta za naručitelje i ponuditelje - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
21.12.
2022.
Priprema i provedba nabave radova za naručitelje i izvođače - ZAGREB 4 boda WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
22.12.
2022.
Priprema i provedba nabave usluge projektanta, usluge stručnog nadzora i usluge voditelja projekta za naručitelje i ponuditelje - ZAGREB 4 boda WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
11.01.
2023.
Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave sa osvrtom na izmjene i dopune ZJN 2016 - Zagreb 24 boda WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
11.01.
2023.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
12.01.
2023.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
13.01.
2023.
Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - Zagreb 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program