Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2020.
Edukacije u rujnu i listopadu - webinari i live klasične edukacije ONLINE i klasične edukacije Program
01.09.
2020.
WEBINARI u rujnu i listopadu WEBINARI Program
25.09.
2020.
Javna nabava građevinskih radova – od projektiranja do nadzora - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
25.09.
2020.
Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
14.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program
15.10.
2020.
Aktualno o pregledu i ocjeni ponuda, novosti o ažuriranim dokumentima, poništenje postupka javne nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
15.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
16.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - ZADAR 8 bodova Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 ZADAR Program
16.10.
2020.
eNabava - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
16.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.10.
2020.
Javna nabava medicinskih proizvoda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.10.
2020.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program