Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.05.
2020.
ONLINE edukacije u svibnju, lipnju i srpnju ONLINE i klasične edukacije Program
Nabava medicinskih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19, Registar ugovora i narudžbenica, dopuna i izmjena Plana nabave, središnja nabava na EOJN ONLINE edukacije uživo Program
Jednostavna nabava u kriznoj situaciji COVID 19 - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
28.05.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
03.06.
2020.
Javna nabava i revizija postupaka javne nabave u EU projektima - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
04.06.
2020.
Usluga stručnog nadzora na velikim javnim i privatnim investicijama - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
05.06.
2020.
Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
09.06.
2020.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje - ONLINE ONLINE edukacije Program
10.06.
2020.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ONLINE ONLINE edukacije Program
16.06.
2020.
Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
17.06.
2020.
Priprema nabave i izrada DON sa posebnim osvrtom na kriterije za odabir GS i ENP - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
18.06.
2020.
Objava postupka javne nabave, Pregled i ocjena ponuda sa izradom Zapisnika - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
19.06.
2020.
Pravna praksa DKOM i VUS za fazu pregleda i ocjene ponuda u javnoj nabavi - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
01.07.
2020.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT Program
02.07.
2020.
Priprema nabave i izrada DON sa posebnim osvrtom na kriterije za odabir GS i ENP - ZADAR Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR Program
03.07.
2020.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - ZADAR Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR Program