Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
12.03.
2020.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program
16.03.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zagreb Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
20.04.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zagreb Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
13.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Šibenik Pučko otvoreno učilište u Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik Program