Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
27.05.
2020.
Otvoreni natječaji za EU fondove - zaštita okoliša - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
01.06.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
01.06.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
02.06.
2020.
Konzultant za pripremu projekta za EU fondove - intenzivni tečaj ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
09.06.
2020.
Otvoreni natječaji za EU fondove - Umjetnost i kultura online WEBINAR Program
17.06.
2020.
Konzultant za pripremu projekata za EU fondove - intenzivni tečaj ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
06.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
13.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Šibenik Pučko otvoreno učilište u Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program