Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
14.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
28.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka Program
05.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
26.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program