Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
08.02.
2023.
Trodnevni trening javne nabave nakon izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisa - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
08.02.
2023.
Registar ugovora/ narudžbenica /O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Statističko izvješće za 2022. godinu, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
09.02.
2023.
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.02.
2023.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.02.
2023.
Trodnevni trening javne i jednostavne nabave u veljači - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
22.02.
2023.
Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.02.
2023.
Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.02.
2023.
Plan nabave i Registar ugovora, OS i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi- WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
07.03.
2023.
Ograničeni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
22.03.
2023.
Intenzivna škola javne nabave s aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
22.03.
2023.
Plan nabave i Registar ugovora, O.S. i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.03.
2023.
Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.03.
2023.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program