Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2022.
EU projekti - aktualne edukacije u Zagrebu i WEBINARI ONLINE, Zagreb Program
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Program
07.10.
2022.
Priprema i provedba nabave usluge projektiranja za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB Program
12.10.
2022.
Trodnevni trening javne nabave sa aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 bodova WEBINARI Program
12.10.
2022.
Dvodnevni trening o otvorenom postupku - pravni i tehnički aspekt na EOJN - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
12.10.
2022.
Od pripreme otvorenog postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
13.10.
2022.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
13.10.
2022.
Priprema i provedba nabave radova za naručitelje i izvođače WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB Program
14.10.
2022.
Aktualnosti - ZJN 2016 Izmjene i dopune, uvođenje EURA, 6. paket sankcija prema Rusiji, Uspostava DSN za novo vrijeme u nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
18.10.
2022.
Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ONLINE radionica ONLINE radionica Program
20.10.
2022.
Priprema i provedba nabave stručnog nadzora za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB Program
20.10.
2022.
Dvodnevna interaktivna radionica - Zagreb 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D ZAGREB Program
20.10.
2022.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB Program
21.10.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB Program
Izrada projektnog prijedloga i poslovnog plana za ruralni razvoj - interaktivna online radionica - rezervacija termina ONLINE Program
26.10.
2022.
Trodnevni trening javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINAR Program
26.10.
2022.
Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, značajni rokovi, zajednička nabava - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.10.
2022.
Revizija javne nabave u EU projektima, Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.10.
2022.
Otvoreni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje, odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.10.
2022.
Izrada Registra ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica - pravni i tehnički aspekt na EOJN - računalna radionica ZADAR 4 boda Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR Program