Napredno pretraživanje vam omogućuje pretraživanje po jednom ili više kriterija.
Navodimo par primjera što možete odrediti kao kriterij pretraživanja:

  • Ključna riječ: tehničke specifikacije, norma
  • Datum odluke: od 01.01.2019. do 31.12.2019.
  • Naručitelj: Hrvatski operater
  • Datum odluke: od 01.01.2019. do 31.12.2019.
  • Žalitelj: Siemens
  • Datum odluke: od 01.06.2019. do 31.12.2019.

Pretraga po ključnom izrazu: Pretraga po datumu objave OD-DO:
Pretraga po datumu odluke OD-DO:
Naručitelj:
Žalitelj
 
Predmet nabave
 
 
Dodatna filtriranja:
Klasa rješenja
 
Rješenje
Naručitelj
Žalitelj
Datum odluke
Predmet nabave
Karlovačka županija
Kardian d.o.o.
14. 11. 2019.
Nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije (grupa 8)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ABB d.o.o.
18. 06. 2019.
Ugradnja sustava za nadzor i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ABB d.o.o.
18. 06. 2019.
Ugradnja sustava za nadzor i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ABB d.o.o.
18. 06. 2019.
Ugradnja sustava za nadzor i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ABB d.o.o.
18. 06. 2019.
Ugradnja sustava za nadzor i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektromodul d.o.o.
17. 06. 2019.
Očitanje brojila električne energije
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektromodul d.o.o.
17. 06. 2019.
Očitanje brojila električne energije