Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
20.04.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
11.05.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
01.06.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
13.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Šibenik Pučko otvoreno učilište u Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2020.
ONLINE edukacije u travnju i svibnju ONLINE edukacije uživo Program
16.04.
2020.
Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
21.04.
2020.
Natjecateljski postupak uz pregovore, Natjecateljski dijalog, Pregovarački postupak BPO, Pravna zaštita, pravna praksa DKOM i VUS- ONLINE ONLINE edukacije Program
21.04.
2020.
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 21. do 22. travnja - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
21.04.
2020.
TRODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 21. do 23. travnja - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
22.04.
2020.
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 22. do 23. travnja - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
22.04.
2020.
TRODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 22. do 24. travnja - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
22.04.
2020.
Tehničke specifikacije, Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Kriterij za odabir ENP i zelena javna nabava - ONLINE ONLINE edukacije Program
23.04.
2020.
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 23. do 24. travnja - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
23.04.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - ONLINE ONLINE edukacije Program
24.04.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
29.04.
2020.
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 29. do 30. travnja - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
29.04.
2020.
Aktualnosti u javnoj nabavi, Registar ugovora/narudžbenica, Plan nabave i izmjene u 2020., Jednostavna nabava, dokumentacija i interni akti za jednostavnu nabavu - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
30.04.
2020.
Dokumentacija o nabavi i ESPD, aktualna praksa DKOM-a i presude Visokog upravnog suda - ONLINE ONLINE edukacije uživo Program
05.05.
2020.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje - ONLINE ONLINE edukacije Program
06.05.
2020.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ONLINE ONLINE edukacije Program
07.05.
2020.
Registar ugovora i narudžbenica, dopuna i izmjena Plana nabave, pregled i ocjena ponuda kroz DKOM rješenja i Odluke Visokog upravnog suda - ONLINE ONLINE edukacije Program
22.05.
2020.
Pregled i ocjena ponuda kroz DKOM rješenja i Odluke Visokog upravnog suda, izmjena ugovora o javnoj nabavi, Registar ugovora / narudžbenica - SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ZADAR Inovativni Zadar, Grgura Budislavića 99 Zadar Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program
06.05.
2020.
Verbalna komunikacija - ONLINE ONLINE edukacije Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije, računovodstvo i revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
20.04.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
11.05.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
01.06.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije Program
13.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Šibenik Pučko otvoreno učilište u Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ZADAR Inovativni Zadar, Grgura Budislavića 99 Zadar Program
 
 
Naziv seminara Mjesto Program i Rezervacija mjesta
Statističko izvješće za 2019. godinu ONLINE Program
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ZADAR Inovativni Zadar, Grgura Budislavića 99 Zadar Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program