Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
10.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
24.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
14.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2020.
ONLINE i klasične edukacije u rujnu ONLINE i klasične edukacije Program
01.09.
2020.
Revizija postupaka javne nabave u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
01.09.
2020.
Javna nabava u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
01.09.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 Split Program
02.09.
2020.
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN, Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
03.09.
2020.
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
03.09.
2020.
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN, Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - ZADAR 8 bodova Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR Program
03.09.
2020.
Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
04.09.
2020.
Priprema i objava postupka javne nabave - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
04.09.
2020.
Od objave postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - ZADAR 8 bodova Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR Program
04.09.
2020.
Javno otvaranje ponuda i pregled i ocjena ponuda - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
10.09.
2020.
Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 4boda WEBINAR Program
10.09.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.09.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2020.
Revizija postupaka javne nabave u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
01.09.
2020.
Javna nabava u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije, računovodstvo i revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
10.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
24.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
14.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
 
 
Naziv seminara Mjesto Program i Rezervacija mjesta
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Program