Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.02.
2023.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb Program
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
08.02.
2023.
Trodnevni trening javne nabave nakon izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisa - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
08.02.
2023.
Registar ugovora/ narudžbenica /O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Statističko izvješće za 2022. godinu, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
09.02.
2023.
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.02.
2023.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.02.
2023.
Trodnevni trening javne i jednostavne nabave u veljači - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
22.02.
2023.
Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.02.
2023.
Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.02.
2023.
Plan nabave i Registar ugovora, OS i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi- WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
07.03.
2023.
Četverodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave sa osvrtom na izmjene i dopune ZJN 2016 - Zagreb 32 boda WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
07.03.
2023.
Ograničeni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
08.03.
2023.
Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave sa osvrtom na izmjene i dopune ZJN 2016 - Zagreb 24 boda WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
08.03.
2023.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
09.03.
2023.
Pregled i ocjena ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
10.03.
2023.
Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Zagrebu 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
22.03.
2023.
Intenzivna škola javne nabave s aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
22.03.
2023.
Plan nabave i Registar ugovora, O.S. i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.03.
2023.
Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.03.
2023.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.02.
2023.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb Program
08.02.
2023.
Trodnevni trening javne nabave nakon izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisa - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
08.02.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
08.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
09.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269 ZAGREB Program
10.02.
2023.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom  - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije i računovodstvo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
08.02.
2023.
Trodnevni trening javne nabave nakon izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisa - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
08.02.
2023.
Registar ugovora/ narudžbenica /O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Statističko izvješće za 2022. godinu, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
09.02.
2023.
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.02.
2023.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.02.
2023.
Trodnevni trening javne i jednostavne nabave u veljači - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
22.02.
2023.
Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.02.
2023.
Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.02.
2023.
Plan nabave i Registar ugovora, OS i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi- WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
07.03.
2023.
Ograničeni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
22.03.
2023.
Intenzivna škola javne nabave s aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
22.03.
2023.
Plan nabave i Registar ugovora, O.S. i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.03.
2023.
Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.03.
2023.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Pravo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
08.02.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
08.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
09.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269 ZAGREB Program
10.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom  - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
08.02.
2023.
Trodnevni trening javne nabave nakon izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisa - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
08.02.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
08.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
09.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269 ZAGREB Program
10.02.
2023.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.02.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom  - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
 
 
Naziv seminara Mjesto Program i Rezervacija mjesta
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZADAR rezervacija Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, ZADAR Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA - rezervacija termina Sveučilšte u Rijeci, Kampus Trsat, Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3 Rijeka Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK rezervacija termina Hotel Waldinger, Županijska ulica 8, Osijek Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica DUBROVNIK - rezervacija termina Hotel Lero, Iva Vojnovića 14, DUBROVNIK Program
Izrada projektnog prijedloga i poslovnog plana za ruralni razvoj - interaktivna online radionica - rezervacija termina ONLINE Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK - rezervacija Pučko otvoreno učilište, Ulica Petra Grubišića 3, ŠIBENIK Program
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Program
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Program
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama - Rezervacija termina WEBINAR Program
Pravni praktikum - izrada ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima - rezervacija WEBINAR Program
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Program
Upravljanje projektom - ONLINE radionica -Rezervacija termina Online edukacija uživo Program
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program