Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2024.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb, Šibenik Program
18.04.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
18.04.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
18.04.
2024.
Novi EOJN - Online radionica za gospodarske subjekte - WEBINAR WEBINAR Program
18.04.
2024.
Prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, pregovarački postupak bez prethodne objave, definiranje kriterija za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
19.04.
2024.
Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga, Upravljanje ugovorom za javnu i jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
26.04.
2024.
Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
08.05.
2024.
Trodnevno redovito stručno usavršavanje za javnu nabavu u svibnju - radionice u ZAGREBU - 24 boda Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
08.05.
2024.
Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga - radionica u ZAGREBU 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
09.05.
2024.
Dvodnevno redovito stručno usavršavanje za javnu nabavu u svibnju - radionice u ZAGREBU - 16 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
09.05.
2024.
Priprema postupka javne nabave na novoj platformi EOJN – registracija, planiranje i izrada i objava Dokumentacije o nabavi - radionica u ZAGREBU 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
10.05.
2024.
Automatsko otvaranje ponuda, sastavljanje elektroničkog Zapisnika o pregledu i ocjeni, izrada Odluke na EOJN i Registar ugovora na novoj plaformi EOJN - radionica u ZAGREBU - 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
15.05.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u javnoj nabavi u svibnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
15.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
15.05.
2024.
Priprema i provedba postupka javne nabave na novoj platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
16.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
16.05.
2024.
Uloga stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
17.05.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
05.06.
2024.
Ljetna škola javne i jednostavne nabave u Šibeniku - 20 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK Program
05.06.
2024.
Aktualnosti u svezi izrade i objave Dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva na novoj platformi EOJN -  interaktivna radionica u Šibeniku  4 boda Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK Program
06.06.
2024.
Dinamički sustav nabave sa pripremom Dokumentacije o nabavi za 1. i 2. fazu - interaktivna radionica u Šibeniku 8 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK Program
07.06.
2024.
Prekršajna odgovornost naručitelja i povjerenstva, Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Šibeniku - 8 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2024.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb, Šibenik Program
01.04.
2024.
Aktualne edukacije za EU projekte i poduzetnike - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB Program
16.04.
2024.
Studija izvodljivosti s CBA analizom za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica ONLINE Program
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE Program
15.05.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u javnoj nabavi u svibnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
15.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
16.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
17.05.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.05.
2024.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
22.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
23.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
24.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama - Rezervacija termina WEBINAR Program
Pravni praktikum - izrada ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima - rezervacija WEBINAR Program
01.04.
2024.
Aktualne edukacije za EU projekte i poduzetnike - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB Program
18.04.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
18.04.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
18.04.
2024.
Novi EOJN - Online radionica za gospodarske subjekte - WEBINAR WEBINAR Program
18.04.
2024.
Prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, pregovarački postupak bez prethodne objave, definiranje kriterija za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
26.04.
2024.
Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE Program
15.05.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u javnoj nabavi u svibnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
15.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
16.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
17.05.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2024.
Aktualne edukacije za EU projekte i poduzetnike - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB Program
16.04.
2024.
Studija izvodljivosti s CBA analizom za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica ONLINE Program
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE Program
22.05.
2024.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
22.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
23.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
24.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program