Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
21.04.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269/6 Zagreb Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija termina Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - Rezervacija termina STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - Rezervacija termina Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija termina Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, Zadar - Rezervacija termina Program
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Pučko otvoreno učilište, Ulica Petra Grubišića 3 Šibenik Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija termina Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2021.
WEBINARI u travnju i svibnju WEBINARI Program
14.04.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 14. do 16. travnja 2021. - WEBINARI WEBINAR Program
14.04.
2021.
Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.04.
2021.
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
16.04.
2021.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova ONLINE edukacije uživo Program
20.04.
2021.
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
21.04.
2021.
ONLINE Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje WEBINAR Program
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Pučko otvoreno učilište, Ulica Petra Grubišića 3 Šibenik Program
29.04.
2021.
Izrada Registra ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
30.04.
2021.
Registar ugovora / narudžbenica / okvirnih sporazuma, Kriteriji za nabavu preh. proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Teh. specifikacije i jednakovrijednost - 8 BODOVA WEBINAR Program
26.05.
2021.
Aktualnosti, Istraživanje tržišta i priprema postupka, Objava postupka na EOJN, Zeleni kriteriji za odabir ENP, Zajednička nabava više naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.05.
2021.
Aktualnosti, Odgovornost naručitelja, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, pregled ESPD i APD, Rješenje DKOM, presude VUS, osobito bitne povrede postupka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.05.
2021.
Aktualnosti, interni akt za jednostavnu nabavu, jednostavna nabava za EU projekte, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, izmjene i raskidi WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2021.
WEBINARI u travnju i svibnju WEBINARI Program
14.04.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 14. do 16. travnja 2021. - WEBINARI WEBINAR Program
14.04.
2021.
Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.04.
2021.
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
16.04.
2021.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova ONLINE edukacije uživo Program
20.04.
2021.
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
21.04.
2021.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Program
21.04.
2021.
ONLINE Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje WEBINAR Program
29.04.
2021.
Izrada Registra ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
30.04.
2021.
Registar ugovora / narudžbenica / okvirnih sporazuma, Kriteriji za nabavu preh. proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Teh. specifikacije i jednakovrijednost - 8 BODOVA WEBINAR Program
05.05.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online Online edukacija uživo Program
05.05.
2021.
EU projekti, strateški dokumenti i nova financijska perspektiva 2021. - 2027. - ONLINE Online edukacija uživo Program
14.05.
2021.
Upravljanje projektom i Logička matrica - LFA- ONLINE radionica Online edukacija uživo Program
14.05.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata - ONLINE radionica Online edukacija uživo Program
26.05.
2021.
Aktualnosti, Istraživanje tržišta i priprema postupka, Objava postupka na EOJN, Zeleni kriteriji za odabir ENP, Zajednička nabava više naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.05.
2021.
Aktualnosti, Odgovornost naručitelja, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, pregled ESPD i APD, Rješenje DKOM, presude VUS, osobito bitne povrede postupka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.05.
2021.
Aktualnosti, interni akt za jednostavnu nabavu, jednostavna nabava za EU projekte, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, izmjene i raskidi WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.06.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo Program
29.06.
2021.
Poticaji za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja - radionica za poduzetnike početnike WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
21.04.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269/6 Zagreb Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija termina Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - Rezervacija termina STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - Rezervacija termina Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija termina Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, Zadar - Rezervacija termina Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija termina Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
05.05.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online Online edukacija uživo Program
05.05.
2021.
EU projekti, strateški dokumenti i nova financijska perspektiva 2021. - 2027. - ONLINE Online edukacija uživo Program
14.05.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata - ONLINE radionica Online edukacija uživo Program
14.05.
2021.
Upravljanje projektom i Logička matrica - LFA- ONLINE radionica Online edukacija uživo Program
22.06.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
21.04.
2021.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije, računovodstvo i revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
 
 
Naziv seminara Mjesto Program i Rezervacija mjesta
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija termina Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - Rezervacija termina STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - Rezervacija termina Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija termina Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, Zadar - Rezervacija termina Program
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Pučko otvoreno učilište, Ulica Petra Grubišića 3 Šibenik Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija termina Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program