Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
05.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
10.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka Program
26.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
14.11.
2020.
SPECIJALISTIČKI VIKEND PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.10.
2020.
Edukacije u listopadu i studenom- webinari i live klasične edukacije ONLINE i klasične edukacije Program
01.10.
2020.
WEBINARI u listopadu i studenom WEBINARI Program
14.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb Program
15.10.
2020.
Aktualno o pregledu i ocjeni ponuda, novosti o ažuriranim dokumentima, poništenje postupka javne nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
15.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
15.10.
2020.
Treninzi javne nabave u Splitu i Zadru Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14, ZADAR MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45, SPLIT Program
16.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - ZADAR 8 bodova Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 ZADAR Program
16.10.
2020.
eNabava - izrada svih elektroničkih dokumenata u EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.10.
2020.
Novosti u području propisa za građenje, novi podzakonski okvir za ažurirane popratne dokumente, ESPD izjava - dopuna i pojašnjenje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.10.
2020.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.10.
2020.
Plan nabave za 2021. godinu, primjeri kriterija za odabir ENP za robe, usluge i radove - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.10.
2020.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
05.11.
2020.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - WEBINAR WEBINAR Program
06.11.
2020.
Visoki upravni sud i Europski sud pravde – pravna zaštita u sustavu javne nabave, Financijske korekcije u EU projektima- WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
11.11.
2020.
Zelena javna nabava, Javna nabava u EU projektima, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
12.11.
2020.
Od objave postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
12.11.
2020.
Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda i ostali zakoni relevantni za područje javne nabave - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
13.11.
2020.
Plan nabave za 2021. godinu, Praktikum jednostavne nabave - WEBINAR 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
06.11.
2020.
Priprema i provedba EU projekata - WEBINAR WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.10.
2020.
WEBINARI u listopadu i studenom WEBINARI Program
07.10.
2020.
Pravni praktikum za odvjetničke vježbenike - radionica WEBINAR Program
07.10.
2020.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Program
15.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
16.10.
2020.
eNabava - izrada svih elektroničkih dokumenata u EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.10.
2020.
Novosti u području propisa za građenje, novi podzakonski okvir za ažurirane popratne dokumente, ESPD izjava - dopuna i pojašnjenje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
22.10.
2020.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
23.10.
2020.
Plan nabave za 2021. godinu, primjeri kriterija za odabir ENP za robe, usluge i radove - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.10.
2020.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.10.
2020.
Financijski praktikum - računalna radionica WEBINAR Program
31.10.
2020.
Verbalna komunikacija - WEBINAR WEBINAR Program
05.11.
2020.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - WEBINAR WEBINAR Program
06.11.
2020.
Visoki upravni sud i Europski sud pravde – pravna zaštita u sustavu javne nabave, Financijske korekcije u EU projektima- WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
06.11.
2020.
Priprema i provedba EU projekata - WEBINAR WEBINAR Program
11.11.
2020.
Zelena javna nabava, Javna nabava u EU projektima, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
12.11.
2020.
Od objave postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
13.11.
2020.
Plan nabave za 2021. godinu, Praktikum jednostavne nabave - WEBINAR 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
05.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
10.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka Program
26.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
14.11.
2020.
SPECIJALISTIČKI VIKEND PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
07.10.
2020.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
28.10.
2020.
Financijski praktikum - računalna radionica WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
31.10.
2020.
Verbalna komunikacija - WEBINAR WEBINAR Program
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
31.10.
2020.
Verbalna komunikacija - WEBINAR WEBINAR Program
 
 
Naziv seminara Mjesto Program i Rezervacija mjesta
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Program
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Program
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Program