Podzakonski propisi za javnu nabavu.

Tiskano izdanje podzakonskih propisa uključuje sve aktualne podzakonske propise koji nadopunjavaju primjenu Zakona o javnoj nabavi (Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Pravilnik o planu nabave,registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u postupcima javne nabave, Pravilnik o eŽalbi, Pravilnik o nadzoru nad primjenom Zakona o javnoj nabavi, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave..)

Novo tiskano izdanje je ažurirano sa 01.08.2020. te uključuje izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave iz srpnja 2020. godine (NN 75 / 2020).

Naručite svoj primjerak!

 
50,00 kn
 
  Publikacije - Sve