Podzakonski propisi za javnu nabavu - ažurirano sa 01.09.2022.

PRIRUČNIK o podzakonskim propisima uključuje sve aktualne podzakonske propise koji nadopunjavaju primjenu Zakona o javnoj nabavi:

  1. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  2. Pravilnik o planu nabave,registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u postupcima javne nabave
  3. Pravilnik o eŽalbi
  4. Pravilnik o nadzoru nad primjenom Zakona o javnoj nabavi i
  5. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave.

Novo tiskano izdanje je ažurirano sa 01.09.2022. te uključuje izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave iz srpnja 2020. godine (NN 75 / 2020), kao i izmjene i dopune Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/2020).

Naručite svoj primjerak!

 
80,00 kn10,62 EUR
 
  Publikacije - Sve