Javna nabava

Javna nabava podrazumijeva vrlo složen postupak čije uspješno provođenje zahtjeva određena znanja i iskustvo.

Taj skup postupaka moraju provesti naručitelji, koji su posredni ili neposredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova.

Javna nabava je regulirana Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016). Temeljni cilj ovih propisa je osigurati gospodarski opravdano trošenje i nadzor sredstava.


Rezultati uspješno provedene javne nabave vidljivi su u uspješnoj provedbi projekta. Sukladno zakonskoj regulativi, pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavljaju članovi Povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave, od kojih najmanje jedan mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Naši konzultanti imaju višegodišnje iskustvo u provođenju postupaka javne nabave te su u mogućnosti ponuditi stručnu podršku za naručitelje i za ponuditelje.

Za sve aktivnosti u sustavu javne nabave, obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktiraj nas!

 

 
  Konzalting - Sve