www.edukacije-appa.hr

 
 
 

WEBINARI

za više detalja kliknite na željeni naslov

JEDNODNEVNI WEBINARI U  STUDENOM I PROSINCU

WEBINAR  24. studenog - Plan nabave za 2022. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2021. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN - 8 bodova

WEBINAR 25. studenog - Aktualnosti, Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Utjecaj promjene cijena na ugovore o javnoj nabavi - 8 bodova

WEBINAR 26. studenog - Žalbe i presude u području javne nabave, Izvršenje ugovora i utjecaj promjene cijena na tijek izmjene ugovora -  8 bodova

 

WEBINAR 15. prosinca - Plan nabave za 2022. i izmjene za 2021. godinu, Priprema postupka, Istraživanje tržišta, Prekršajna odgovornost članova povjerenstva, Registar ugovora i OS  - 8 bodova

WEBINAR 16. prosinca - Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - 8 bodova

WEBINAR 17. prosinca - Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti GS, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - 8 bodova

 

VIŠEDNEVNI WEBINARI U STUDENOM  I PROSINCU

WEBINARI 24. do 26. studenog - Trodnevni trening javne nabave - 24 boda

WEBINARI  15. do 17. prosinca - Zimska škola javne nabave - 24 boda

za više detalja kliknite na željeni naslov

 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

 

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE