Daria Duždević

Daria Duždević, ovlašteni trener javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.  Diplomirala na Pravnom fakultetu, položila državni stručni pravosudni ispit. Horizon 2020., Green Public Procurement Procedures, javni menadžment i dobro upravljanje, proračunsko računovodstvo i financije. Upravljanje ljudskim potencijalima je dio njenog stručnog usavršavanja. Koautor brojnih knjiga i autor članaka iz područja javne nabave. 

 
  Naš tim - Sve