Antonija Ćurić

Antonija Ćurić, ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001, sa višegodišnjim iskustvom u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU. Diplomirala na Pravnom fakultetu. Zadužena je za revidiranje provedenih postupaka javne nabave za infrastrukturne projekte financirane iz ESI fondova.  U potpunosti je upoznata sa nacionalnim i europskim zakonodavnim okvirom vezanim uz javnu nabavu a iskustvo u javnoj nabavi stekla je iz perspektive ponuditelja kroz pripremu ponuda i pripremanje žalbi na Odluke o odabiru.

 
  Naš tim - Sve