Petar Vušković

Petar Vušković

Petar Vušković, stručnjak za kvalitetu i implementaciju ISO standarda. Doktorand na Ekonomskom fakultetu. Konzultant za primjenu ISO standarda u gospodarstvu i javnom sektoru.

 

Siniša Begović

Siniša Begović

Siniša Begović, MBA kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim e-commerce i e-business sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt. Diplomirao je novinarstvo, a nekoliko se godina kasnije usavršava na MBA postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u, te magistrira na MBA postdiplomskom studiju, University of Gloucestershire u Velikoj Britaniji. Trenutno završava postdiplomski studij iz tehnologije i edukacije, University of Leeds, UK. Autor je više desetaka stručnih članaka, te je autor 4 knjige i 2 vodiča o e-poslovanju sufinanciranih od strane nekoliko EU projekata. Certificirani je Adobe Web Site designer, te e-business i ecommerce CEC™ konzultant.

 

Smiljana Bezić

Smiljana Bezić

Smiljana Bezić, ovlašteni trener u sustavu javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Odjelu za nabavu Sveučilišta u Splitu. Diplomirala na Pravnom fakultetu. Vlasnica je konzultantske tvrtke Vademecum d.o.o. - sa uslugama u području javne nabave. Izvrstan poznavatelj primarnih i sekundarnih izvora prava za javnu nabavu. Vrsni stručnjak i predlagatelj zakonskih izmjena. Uvijek otvorena za raspravu i savjete prema naručiteljima. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova na temu javne nabave.

 

Zoran Turuk

Zoran Turuk

Zoran Turuk, ovlašteni trener iz javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.  Diplomirao na Ekonomskom fakultetu.  Završio je brojna dodatna osposobljavanja: tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), tečaj Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU) i ima položen državni stručni ispit. Autor je i koautor više stručnih radova.

 

Zoran Vuić

Zoran Vuić

Zoran Vuić, dipl.iur, položen pravosudni ispit. Dvadeset godina radnog iskustva, radno iskustva na poslovima pravne zaštite povodom izjavljenih žalbi u postupcima javne nabave. Sedam godina radnog iskustva na poslovima javne nabave: sudjelovao u izradi Zakona o javnoj nabavi I podzakonskih propisa u području javne nabave, poslovi nadzora javne nabave, izrada stručnih mišljenja i drugi poslovi. Predavač na većem broju savjetovanja I radionica s temama iz područja javne nabave. Autor većeg broja stručnih članaka s temama iz područja javne nabave.

 

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić, ovlašteni trener javne nabave, sa višegodišnjim iskustvom u Narodnim novinama. Sudjelovao je kao član radne skupine u izradi i unaprijđenju Elektroničkog oglasnika javna nabave (EOJN RH). Član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu i položio pravosudni ispit. Kontinuirano se usavršava na radionicama i stručnim skupovima o javnoj nabavi u zemlji i inozemstvu.