Siniša Begović

Siniša Begović

Siniša Begović, MBA kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim e-commerce i e-business sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt. Diplomirao je novinarstvo, a nekoliko se godina kasnije usavršava na MBA postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u, te magistrira na MBA postdiplomskom studiju, University of Gloucestershire u Velikoj Britaniji. Trenutno završava postdiplomski studij iz tehnologije i edukacije, University of Leeds, UK. Autor je više desetaka stručnih članaka, te je autor 4 knjige i 2 vodiča o e-poslovanju sufinanciranih od strane nekoliko EU projekata. Certificirani je Adobe Web Site designer, te e-business i ecommerce CEC™ konzultant.

 

Smiljana Bezić

Smiljana Bezić

Smiljana Bezić, ovlašteni trener u sustavu javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Odjelu za nabavu Sveučilišta u Splitu. Diplomirala na Pravnom fakultetu. Vlasnica je konzultantske tvrtke Vademecum d.o.o. - sa uslugama u području javne nabave. Izvrstan poznavatelj primarnih i sekundarnih izvora prava za javnu nabavu. Vrsni stručnjak i predlagatelj zakonskih izmjena. Uvijek otvorena za raspravu i savjete prema naručiteljima. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova na temu javne nabave.

 

Zoran Turuk

Zoran Turuk

Zoran Turuk, ovlašteni trener iz javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.  Diplomirao na Ekonomskom fakultetu.  Završio je brojna dodatna osposobljavanja: tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), tečaj Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU) i ima položen državni stručni ispit. Autor je i koautor više stručnih radova.

 

Zoran Vuić

Zoran Vuić

Zoran Vuić, dipl.iur, Uprava za politiku javnu nabave, položen pravosudni ispit. Dvadeset godina radnog iskustva, radno iskustva na poslovima pravne zaštite povodom izjavljenih žalbi u postupcima javne nabave. Sedam godina radnog iskustva na poslovima javne nabave: sudjelovao u izradi Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa u području javne nabave, poslovi nadzora javne nabave, izrada stručnih mišljenja i drugi poslovi. Predavač na većem broju savjetovanja i radionica s temama iz područja javne nabave. Autor većeg broja stručnih članaka s temama iz područja javne nabave.

 

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, ovlašteni trener javne nabave, sa višegodišnjim iskustvom u radu EOJN. Sudjelovao je kao član radne skupine u izradi i unaprijeđenju Elektroničkog oglasnika javna nabave (EOJN RH). Član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu i položio pravosudni ispit. Kontinuirano se usavršava na radionicama i stručnim skupovima o javnoj nabavi u zemlji i inozemstvu.