Ivica Pranjić

Ivica Pranjić

Ivica Pranjić, ovlašteni trener za javnu nabavu, konzultant u PJR, sa višegodišnjim iskustvom u javnom sektoru – Ministarstvo financija, Studentski centar u Zagrebu, Zagrebački holding, APIS IT. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Napisao brojne stručne članke.

 

Karmen Meić

Karmen Meić

Karmen Meić, ovlaštena trenerica u području javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Varaždinu. Potpuno predana svom poslu. Živi javnu nabavu i aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave.  

 

Katarina Nataša Merćep

Katarina Nataša Merćep

Katarina Nataša Merćep, ovlašteni trener javne nabave sa dugogodišnjim iskustvom u Gradu Splitu. Završila Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu (smjer vanjska trgovina)  i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave. Voli izazove i odgovornost.

 

Loreta Zdrilić

Loreta Zdrilić

Loreta Zdrilić, stručnjak za javnu nabavu, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu poslovnu ekonomiju, smjer menadžment. Stekla je Certifikat za internog auditora prema normi 9001 ( DNV GL ) te Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

 

Mirjana Matijašević

Mirjana Matijašević

Mirjana Matijašević je profesorica hrvatskog jezika i književnosti te diplomirana fonetičarka (smjer govorništvo). Direktorica je i vlasnica tvrtke Heureka koja nudi različite vrste edukacija. Također je i certificirana medijatorica (izmiriteljica) upisana u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Od 2016. drži edukacije iz šireg spektra govorništva i podučava hrvatski jezik djecu i odrasle te domaće i strane osobe. Lektorirala je nekoliko knjiga i brojne članke. Piše članke i uređuje blog s komunikološkim temama. Trenutno je na postdiplomskom specijalističkom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima. Uživa u prirodi, voli čitati, svira gitaru, aktivno pjeva i pleše, smatra da je osmijeh najmoćnije ljudsko oružje i vjeruje da u svakome čovjeku leži dobar govornik. Katkad je samo potrebno probuditi ga!

 

Nada Gunjača

Nada Gunjača

Nada Gunjača, ovlašteni trener za javnu nabavu sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Rijeci. Diplomirala na Pravnom fakultetu.  Koautorica je tri priručnika i više članaka iz područja javne nabave.

 

Nedjeljko Kegalj

Nedjeljko Kegalj

Nedjeljko Kegalj, ovlašteni trener u sustavu javne nabave, sa višegodišnjim iskustvom u području javne nabave. Diplomirao na Pravnom fakultetu. Uža specijalnost su mu žalbeni postupci, građevinski radovi i javna nabava u EU projektima.

 

Nikolina Žužić

Nikolina Žužić

Nikolina Žužić, stručnjak za javnu nabavu sa višegodišnjim iskustvom u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Završila Ekonomski fakultet. Radno iskustvo prikupila je radom u privatnom i javnom sektoru. Od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave.  U sklopu svoga rada obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Član je stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave.

 

Ostap Graljuk

Ostap Graljuk

Ostap Graljuk, EOJN RH,  sudjelovao je u projektu izrade Elektroničkog oglasnika javne nabave RH 2008. godine. Od 2012. radi na projektu razvoja nove platforme za elektroničko poslovanje na kojoj se, uz objavljivane postupaka javne nabave i koncesija, otvara mogućnost novih elektroničkih modula u postupcima javne nabave. Bio je član radne skupine koja je implementirala module e-Nabave u Elektronički oglasnik javne nabave RH.

 

Petar Vušković

Petar Vušković

Petar Vušković, stručnjak za kvalitetu i implementaciju ISO standarda. Doktorand na Ekonomskom fakultetu. Konzultant za primjenu ISO standarda u gospodarstvu i javnom sektoru.