02. 09. 2019.
Validator eRačuna u javnoj nabavi

Od prvog srpnja je započelo slanje i izdavanje eRačuna u javnoj nabavi.

Dobavljači javnih i sektorskih naručitelja, svih obveznika javne nabave će dostavljati eRačun za sve isporuke roba, realizaciju radova i usluga.

eRačun je potrebno izraditi prema EU normi u dva formata – pdf i xml formatu, a ono što još odlikuje eRačun je vremenski pečat i digitalni potpis.

Kako ćemo znati da li je račun izrađen sukladno EU normi?

MInistarstvo gospodarstva je pripremilo posebnu aplikaciju za provjeru eRačuna pod nazivom Validator eRačuna.

U aplikaciju Validator eRačuna možete učitati dostavljeni račun te ga provjeriti da li se radi o eRačunu sukladno EU normi.

 
  Novosti - Sve