10. 08. 2019.
ESPD – jesmo li zadovoljni ovim obrascem?

Anketa o zadovoljstvu korisnika Europskom jedinstvenom dokumentacijom o nabavi (ESPD)

Od uvođenja ESPD obrasca u javnu nabavu prošlo je više od tri godine.

Koliko smo zadovoljni ovim obrascem koji je trebao pojednostaviti gospodarskim subjektima dostavu ponude, ali i naručiteljima pregled i ocjenu ponuda?

ESPD najvećim je dijelom predviđen člankom 59. Direktive 2014/24/EU1, a osmišljen je kao osobna izjava u obliku standardnog obrasca koji Komisija donosi kao provedbeni akt.

ESPD-om se u obliku osobne izjave pružaju preliminarni dokazi u pogledu kriterija za isključenje (npr. kaznene presude, težak poslovni prekršaj) i kriterija za odabir (financijska, gospodarska i tehnička sposobnost) tako da cjelokupnu popratnu dokumentaciju (npr. potvrde, certifikate) obično mora podnijeti samo odabrani gospodarski subjekt (osim ako je potrebno provjeriti (određenu) dokumentaciju drugih sudionika kako bi se osigurao pravilan tijek postupka).

U skladu s Direktivom 2014/24/EU i Direktivom 2014/25/EU ESPD se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku. Međutim, kako bi se omogućio prijelaz na obveznu upotrebu elektroničkih sredstava za komunikaciju u EU-u, do 18. travnja 2018. bile su dostupne i elektronička i tiskana verzija ESPD-a.

S obzirom na važnost i inovativan karakter ESPD-a zakonodavac EU-a predvidio je da Komisija „preispituje praktičnu primjenu ESPD-a uzimajući u obzir tehnički razvoj baza podataka u državama članicama i izvješćuje o njemu Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2017., a zatim do kraja 2019.

Pri daljnjem će se razvoju ESPD-a (i sustava e-Certis15) morati uzeti u obzir promjene sustava za međusobno povezivanje registara država članica (kao što su Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS), međusobna povezanost stečajnih registara, Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS) itd.) koji sadržavaju dokumente i potvrde relevantne za postupke javne nabave.    

Koliko smo daleko stigli u implementaciji i razvoju ESPD-a, zakonodavac EU želi provjeriti putem ankete a koja je namijenjena svima, i naručiteljima i ponuditeljima.

ESPD anketa  dostupna je na engleskom jeziku i svim ostalim službenim jezicima Europske Unije, ali pri tome treba napomenuti kako se za prijevod s engleskog na ostale službene jezike koristi automatizirani prijevod. Stoga u slučaju nedoumice, verzija na engleskom jeziku ima pravo prvenstva nad ostalim dostupnim prijevodima. U izborniku jezika dostupna je i verzija na hrvatskoj jeziku.

                                                    
Anketi možete pristupiti putem linka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey 

 
ESPD anketa je  dostupna do 15. rujna  2019. godine.

Sudjelovanje je anonimno, a anketu provodi služba Europske Komisije.

***

 
  Novosti - Sve