02. 09. 2019.
Osporavanje stručnog iskustva predloženog voditelja geodetskog tima

Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao stručno iskustvo predloženog voditelja geodetskog tima – Z.N.

Naime, navodi da je, sukladno referenci, društvo Šljunčara-transporti Smontara izdalo referencu prema kojem je predloženi stručnjak sudjelovao kao voditelj tima za terensku izmjeru i obradu podataka geodetske izmjere, zadužen za provjeru kvalitete i isporuku završnog proizvoda. Žalitelj navodi da se na predmetnim zadacima na aktivnom kopu šljunčare u praksi ne provodi utvrđivanje debljine naslaga mulja na dnu jezera, pa da odabrani ponuditelj stoga nije dokazao potrebno iskustvo za izvršenje ugovora.

Uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, utvrđeno je da je naručitelj, pod točkom 20. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude, odabranom ponuditelju po kriteriju „stručno iskustvo predloženog voditelja geodetskog tima“ dodijelio maksimalnih 40 bodova. Međutim, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ne sadrži obrazloženje o načinu bodovanja, odnosno ne sadrži analizu stručnog iskustva predloženog voditelja geodetskog tima te nije razvidno na temelju kojih je izvršenih usluga odabrani ponuditelj po navedenom kriteriju ostvario 40 bodova.

Člankom 28. točkom 22. Pravilnika propisano je da zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda mora sadržavati analizu valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude. Budući da predmetni zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ne sadrži takvu analizu, nego samo konačni broj ostvarenih bodova, naručitelj u predmetnom žalbenom postupku nije dokazao temeljem kojih je činjenica i okolnosti zaključio da odabrani ponuditelj po kriteriju „stručno iskustvo predloženog voditelja geodetskog tima“, ostvaruje pravo na 40 bodova. Stoga je žalbeni navod osnovan.

Više o tome pročitajte u priloženog rješenju:

RJEŠENJE KLASA UPII-034-0219-01306_URBROJ 354-0119-10_od 13.svibnja 2019.

***

Provjerite aktualne novosti na našim edukacijama u Zagrebu, Zadru i Splitu!

AKTUALNE EDUKACIJE

 
  Novosti - Sve