02. 06. 2019.
Mora li škola, kao javni naručitelj, za nabavu udžbenika primijeniti jedan od postupaka javne nabave?

Odgovor na ovo pitanje daje Uprava za sustav javne nabave:

Postupak odabira i uvrštavanja u Katalog odabranih udžbenika reguliran je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018).

Istim Zakonom određena je i najviša dopuštena cijena udžbenika. Sukladno članku 10. stavku 1. toga Zakona, u školi mogu biti u uporabi samo udžbenici koji se nalaze u Katalogu odobrenih udžbenika koji, između ostalog, sadrži naslov udžbenika, ime i prezime autora, naziv nakladnika ili izdavača te konačnu maloprodajnu cijenu udžbenika.

Dakle, navedenim Zakonom je propisan naslov udžbenika te njegov nakladnik ili izdavač, ali ne i dobavljač od kojega pojedini javni naručitelj nabavlja udžbenike. Stoga, ako pojedina škola za svoje učenike sama nabavlja udžbenike (s popisa iz Kataloga), a procijenjena vrijednost nabave je jednaka ili veća od praga iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016 (200.000,00 kn), kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, škola je pri nabavi obvezna provesti jedan od postupaka javne nabave propisanih ZJN 2016. Pri tome, ZJN 2016 ne ograničava naručitelja po pitanju dinamike i broja postupaka javne nabave koje provodi, ako se u svakom postupku pridržava pravila koja vrijede za ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

U pogledu određivanja predmeta nabave i određivanja procijenjene vrijednosti nabave napominjemo da svaki udžbenik, odnosno svaki naslov udžbenika, može predstavljati zasebnu cjelinu, odnosno zaseban predmet nabave.

Više o tome saznajte na našim radionicama:

Računalna radionica – Izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu i središnju nabavu  – 07. lipnja ZAGREB 

Praktikum jednostavne nabave – 12. lipnja ZAGREB

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve