Datum održavanja:
Četvrtak, 03.09.2020.
Mjesto održavanja:
Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7
ZADAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN, Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - ZADAR 8 bodova

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:00

  Nove izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi

 • Aktualno
 • odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi 

  Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:00 – 12:30

   Pauza

12:30 - 15:30

  Rješenja DKOM vs presude VUS-a

 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na Kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

  Zvonimir Jukić, dipl.iur. (DKOM), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • skripte sa prezentacijama predavača
 • radni pribor
 • coffe break i zakuska
 • gratis parking
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!