Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.10.
2023.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb
13.10.
2023.
Jednostavna nabava, realizacija ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
19.10.
2023.
Dvodnevni trening javne nabave u listopadu - ZAGREB 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska ulica 269, ZAGREB
19.10.
2023.
Nabava IT usluga, održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera), Opće upravljanje nabavom – primjena pravila uredskog poslovanja na postupke nabave - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB
20.10.
2023.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi prema ZJN 2016 i Zakonu o obveznim odnosima, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova, praksa DKOM i Visokog upravnog suda - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska ulica 269, ZAGREB
26.10.
2023.
Dvodnevni online trening o pripremi i provedbi postupka javne nabave - pravni i tehnički aspekt na EOJN - WEBINAR 16 bodova WEBINARI
26.10.
2023.
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
27.10.
2023.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
07.11.
2023.
Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - WEBINARI 32 boda WEBINARI
07.11.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI
07.11.
2023.
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja n. i evidencije u r. ugovora, O.S. i narudžbenica - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
08.11.
2023.
Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
09.11.
2023.
Provedba postupka javne nabave sukladno izmjenama ZJN 2016, nesklad između niskih ponuda i procjenjene vrijednosti nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.11.
2023.
Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
15.11.
2023.
Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave s izmjenama zakonskih propisa u području javne nabave - Zagreb 24 boda WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
15.11.
2023.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
16.11.
2023.
Praktikum jednostavne nabave, plan nabave i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Zagrebu 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
17.11.
2023.
Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.10.
2023.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb
11.10.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
11.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
12.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
13.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
07.11.
2023.
Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - WEBINARI 32 boda WEBINARI
07.11.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI
10.11.
2023.
Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije i računovodstvo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
13.10.
2023.
Jednostavna nabava, realizacija ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
19.10.
2023.
Dvodnevni trening javne nabave u listopadu - ZAGREB 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska ulica 269, ZAGREB
20.10.
2023.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi prema ZJN 2016 i Zakonu o obveznim odnosima, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova, praksa DKOM i Visokog upravnog suda - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska ulica 269, ZAGREB
26.10.
2023.
Dvodnevni online trening o pripremi i provedbi postupka javne nabave - pravni i tehnički aspekt na EOJN - WEBINAR 16 bodova WEBINARI
26.10.
2023.
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
27.10.
2023.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
07.11.
2023.
Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - WEBINARI 32 boda WEBINARI
07.11.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI
07.11.
2023.
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja n. i evidencije u r. ugovora, O.S. i narudžbenica - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
08.11.
2023.
Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
09.11.
2023.
Provedba postupka javne nabave sukladno izmjenama ZJN 2016, nesklad između niskih ponuda i procjenjene vrijednosti nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.11.
2023.
Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.11.
2023.
Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Pravo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
11.10.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
11.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
12.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
13.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
11.10.
2023.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
11.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
12.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
13.10.
2023.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB
07.11.
2023.
Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - WEBINARI 32 boda WEBINARI
07.11.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI
10.11.
2023.
Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.11.
2023.
Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.