Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
25.02.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
11.03.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka
25.03.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 Zadar Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - REZERVACIJA TERMINA SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.03.
2021.
WEBINARI u ožujku WEBINARI
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
11.03.
2021.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR
12.03.
2021.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje WEBINAR
16.03.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. ožujka 2021. - WEBINARI WEBINAR
16.03.
2021.
Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.03.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
18.03.
2021.
Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2020. – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
25.03.
2021.
Pregovarački postupak bez prethodne objave, natjecateljski postupak, dinamički sustav javne nabave, aneksi, raskidi i izmjene ugovora prema ZJN i ZOO - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
26.03.
2021.
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Kriteriji za nabavu prehrambenih proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost WEBINAR
14.04.
2021.
Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
15.04.
2021.
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR WEBINAR
16.04.
2021.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova ONLINE edukacije uživo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.03.
2021.
WEBINARI u ožujku WEBINARI
02.03.
2021.
EU projekti, strateški dokumenti i nova financijska perspektiva 2021. - 2027. - ONLINE Online edukacija uživo
02.03.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program - ONLINE Online edukacija uživo
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore WEBINAR
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
09.03.
2021.
Poticaji za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja - radionica za poduzetnike početnike WEBINAR
11.03.
2021.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR
12.03.
2021.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje WEBINAR
16.03.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. ožujka 2021. - WEBINARI WEBINAR
17.03.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.03.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo
18.03.
2021.
Project Cycle Management PCM i Logička matrica - LFA- ONLINE radionica Online edukacija uživo
18.03.
2021.
Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2020. – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
25.03.
2021.
Pregovarački postupak bez prethodne objave, natjecateljski postupak, dinamički sustav javne nabave, aneksi, raskidi i izmjene ugovora prema ZJN i ZOO - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
26.03.
2021.
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Kriteriji za nabavu prehrambenih proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost WEBINAR
13.04.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online Online edukacija uživo
14.04.
2021.
Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
15.04.
2021.
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR WEBINAR
16.04.
2021.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova ONLINE edukacije uživo
04.05.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
22.01.
2021.
U TIJEKU - Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program Online edukacija uživo
05.02.
2021.
U TIJEKU - Voditelj pripreme EU projekata - online Online edukacija uživo
25.02.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
02.03.
2021.
EU projekti, strateški dokumenti i nova financijska perspektiva 2021. - 2027. - ONLINE Online edukacija uživo
02.03.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program - ONLINE Online edukacija uživo
05.03.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo
11.03.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka
17.03.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo
18.03.
2021.
Project Cycle Management PCM i Logička matrica - LFA- ONLINE radionica Online edukacija uživo
25.03.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
13.04.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online Online edukacija uživo
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 Zadar Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - REZERVACIJA TERMINA SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
04.05.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Pravo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
09.03.
2021.
Poticaji za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja - radionica za poduzetnike početnike WEBINAR
18.03.
2021.
Project Cycle Management PCM i Logička matrica - LFA- ONLINE radionica Online edukacija uživo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.