Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
01.06.
2022.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje seminari Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Šibenik
06.06.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
04.07.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
25.07.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK Inkubator za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut Šibenik, V.Škorpika 7a, ŠIBENIK
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZADAR - rezervacija Inovativni Zadar Ul. Grgura Budislavića 99, Zadar Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA rezervacija Sveučilšte u Rijeci, Kampus Trsat, Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3 Rijeka Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK Rezervacija Poduzetnički Inkubator BIOS d.o.o., J. J. Strossmayera 341, Osijek Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT rezervacacija Hotel Mondo, Kopilica 5 SPLIT Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.06.
2022.
Aktualnosti u javnoj nabavi, Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
01.06.
2022.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje seminari Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Šibenik
01.06.
2022.
Lipanjska škola javne nabave - WEBINAR 24 boda WEBINAR
01.06.
2022.
Dvodnevna interaktivna radionica na Plitvicama - 16 bodova Hotel Jezero, Plitvička jezera
01.06.
2022.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev - interaktivna radionica na Plitvicama - 8 bodova Hotel Jezero, Plitvička jezera
02.06.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica na Plitvicama - 8 bodova Hotel Jezero, Plitvička jezera
02.06.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
03.06.
2022.
Praktikum za jednostavnu nabavu, Registar ugovora za javnu, jednostavnu i središnju nabavu, modul za jednostavnu nabavu na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.06.
2022.
Radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D Zagreb
28.06.
2022.
Online intenzivni tečaj o pripremi i provedbi jednostavne i javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINAR
28.06.
2022.
Praktikum jednostavne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
29.06.
2022.
Trodnevni intenzivni trening za novo vrijeme u javnoj nabavi - ZAGREB 24 boda WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
29.06.
2022.
Tehnike javne nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, novosti u javnoj nabavi - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
29.06.
2022.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
30.06.
2022.
Novosti u ZJN 2016, Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
30.06.
2022.
Sve o otvorenom postupku javne nabave - od planiranja do ugovaranja - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
01.07.
2022.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
11.07.
2022.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena - ZAGREB 4 boda WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
12.07.
2022.
Četverodnevni trening javne nabave u Dalmaciji - Zadar, Split, Šibenik 32 boda ZADAR, SPLIT, ŠIBENIK
12.07.
2022.
Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena - ZADAR 8 bodova Hotel Kolovare, Bože Peričića 14 ZADAR
13.07.
2022.
Izmjene ZJN 2016, Jednostavna nabava - interni akt za jednostavnu nabavu, modul na EOJN, Check kontrolna lista za jednostavnu nabavu - SPLIT 8 bodova Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT
14.07.
2022.
Dvodnevni trening javne nabave u Šibeniku - 16 bodova Gradska knjižnica, Poljana 6 ŠIBENIK
14.07.
2022.
Dinamički sustav nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, žalbe u presude u javnoj nabavi- ŠIBENIK 8 bodova Gradska knjižnica, Poljana 6, ŠIBENIK
15.07.
2022.
Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost naručitelja - ŠIBENIK 8 bodova Gradska knjižnica, Poljana 6, ŠIBENIK
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.05.
2022.
EU projekti - aktualne edukacije u Zagrebu i WEBINARI ONLINE, Zagreb
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
24.05.
2022.
EU projekti - računovodstveno praćenje EU projekata - WEBINAR WEBINAR
01.06.
2022.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje seminari Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Šibenik
28.06.
2022.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269/6
01.07.
2022.
EU projekti - računovodstveno praćenje EU projekata - WEBINAR WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
24.05.
2022.
EU projekti - računovodstveno praćenje EU projekata - WEBINAR WEBINAR
01.07.
2022.
EU projekti - računovodstveno praćenje EU projekata - WEBINAR WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Rezervacija
01.05.
2022.
EU projekti - aktualne edukacije u Zagrebu i WEBINARI ONLINE, Zagreb
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
24.05.
2022.
EU projekti - računovodstveno praćenje EU projekata - WEBINAR WEBINAR
01.06.
2022.
Aktualnosti u javnoj nabavi, Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
01.06.
2022.
Lipanjska škola javne nabave - WEBINAR 24 boda WEBINAR
01.06.
2022.
Dvodnevna interaktivna radionica na Plitvicama - 16 bodova Hotel Jezero, Plitvička jezera
01.06.
2022.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev - interaktivna radionica na Plitvicama - 8 bodova Hotel Jezero, Plitvička jezera
02.06.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica na Plitvicama - 8 bodova Hotel Jezero, Plitvička jezera
02.06.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
03.06.
2022.
Praktikum za jednostavnu nabavu, Registar ugovora za javnu, jednostavnu i središnju nabavu, modul za jednostavnu nabavu na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.06.
2022.
Radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D Zagreb
28.06.
2022.
Online intenzivni tečaj o pripremi i provedbi jednostavne i javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINAR
28.06.
2022.
Praktikum jednostavne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
29.06.
2022.
Trodnevni intenzivni trening za novo vrijeme u javnoj nabavi - ZAGREB 24 boda WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
29.06.
2022.
Tehnike javne nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, novosti u javnoj nabavi - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
29.06.
2022.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
30.06.
2022.
Novosti u ZJN 2016, Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
30.06.
2022.
Sve o otvorenom postupku javne nabave - od planiranja do ugovaranja - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
01.07.
2022.
EU projekti - računovodstveno praćenje EU projekata - WEBINAR WEBINAR
01.07.
2022.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
11.07.
2022.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena - ZAGREB 4 boda WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
12.07.
2022.
Četverodnevni trening javne nabave u Dalmaciji - Zadar, Split, Šibenik 32 boda ZADAR, SPLIT, ŠIBENIK
12.07.
2022.
Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena - ZADAR 8 bodova Hotel Kolovare, Bože Peričića 14 ZADAR
13.07.
2022.
Izmjene ZJN 2016, Jednostavna nabava - interni akt za jednostavnu nabavu, modul na EOJN, Check kontrolna lista za jednostavnu nabavu - SPLIT 8 bodova Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT
14.07.
2022.
Dvodnevni trening javne nabave u Šibeniku - 16 bodova Gradska knjižnica, Poljana 6 ŠIBENIK
14.07.
2022.
Dinamički sustav nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, žalbe u presude u javnoj nabavi- ŠIBENIK 8 bodova Gradska knjižnica, Poljana 6, ŠIBENIK
15.07.
2022.
Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost naručitelja - ŠIBENIK 8 bodova Gradska knjižnica, Poljana 6, ŠIBENIK
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.05.
2022.
EU projekti - aktualne edukacije u Zagrebu i WEBINARI ONLINE, Zagreb
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
06.06.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
04.07.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
25.07.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK Inkubator za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut Šibenik, V.Škorpika 7a, ŠIBENIK
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZADAR - rezervacija Inovativni Zadar Ul. Grgura Budislavića 99, Zadar Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA rezervacija Sveučilšte u Rijeci, Kampus Trsat, Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3 Rijeka Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK Rezervacija Poduzetnički Inkubator BIOS d.o.o., J. J. Strossmayera 341, Osijek Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT rezervacacija Hotel Mondo, Kopilica 5 SPLIT Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
28.06.
2022.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269/6
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
28.06.
2022.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269/6
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.