Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
01.10.
2022.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje seminari Zagreb, Zadar
03.10.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
12.10.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA Sveučilšte u Rijeci, Kampus Trsat, Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3 Rijeka
24.10.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZADAR Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, ZADAR
25.10.
2022.
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave OSIJEK u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja OSIJEK
07.11.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT rezervacija termina Hotel Mondo, Kopilica 5 SPLIT Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica DUBROVNIK - rezervacija Hotel Lero, DUBROVNIK Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK - rezervacija Pučko otvoreno učilište, Ulica Petra Grubišića 3, ŠIBENIK Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK rezervacija termina Hotel Waldinger, Županijska ulica 8, Osijek Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.10.
2022.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje seminari Zagreb, Zadar
07.10.
2022.
Priprema i provedba nabave usluge projektiranja za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
12.10.
2022.
Trodnevni trening javne nabave sa aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 bodova WEBINARI
12.10.
2022.
Dvodnevni trening o otvorenom postupku - pravni i tehnički aspekt na EOJN - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
12.10.
2022.
Od pripreme otvorenog postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
13.10.
2022.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
13.10.
2022.
Priprema i provedba nabave radova za naručitelje i izvođače WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
14.10.
2022.
Aktualnosti - ZJN 2016 Izmjene i dopune, uvođenje EURA, 6. paket sankcija prema Rusiji, Uspostava DSN za novo vrijeme u nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
18.10.
2022.
Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ONLINE radionica ONLINE radionica
20.10.
2022.
Priprema i provedba nabave stručnog nadzora za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
20.10.
2022.
Dvodnevna interaktivna radionica - Zagreb 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D ZAGREB
20.10.
2022.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB
21.10.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB
26.10.
2022.
Trodnevni trening javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINAR
26.10.
2022.
Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, značajni rokovi, zajednička nabava - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
27.10.
2022.
Revizija javne nabave u EU projektima, Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.10.
2022.
Otvoreni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje, odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.10.
2022.
Izrada Registra ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica - pravni i tehnički aspekt na EOJN - računalna radionica ZADAR 4 boda Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije i računovodstvo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2022.
EU projekti - aktualne edukacije u Zagrebu i WEBINARI ONLINE, Zagreb
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
07.10.
2022.
Priprema i provedba nabave usluge projektiranja za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
12.10.
2022.
Trodnevni trening javne nabave sa aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 bodova WEBINARI
12.10.
2022.
Dvodnevni trening o otvorenom postupku - pravni i tehnički aspekt na EOJN - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
12.10.
2022.
Od pripreme otvorenog postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
13.10.
2022.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
13.10.
2022.
Priprema i provedba nabave radova za naručitelje i izvođače WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
14.10.
2022.
Aktualnosti - ZJN 2016 Izmjene i dopune, uvođenje EURA, 6. paket sankcija prema Rusiji, Uspostava DSN za novo vrijeme u nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
18.10.
2022.
Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ONLINE radionica ONLINE radionica
20.10.
2022.
Priprema i provedba nabave stručnog nadzora za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
20.10.
2022.
Dvodnevna interaktivna radionica - Zagreb 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D ZAGREB
20.10.
2022.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB
21.10.
2022.
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB
Izrada projektnog prijedloga i poslovnog plana za ruralni razvoj - interaktivna online radionica - rezervacija termina ONLINE Rezervacija
26.10.
2022.
Trodnevni trening javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINAR
26.10.
2022.
Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, značajni rokovi, zajednička nabava - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
27.10.
2022.
Revizija javne nabave u EU projektima, Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.10.
2022.
Otvoreni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje, odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.10.
2022.
Izrada Registra ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica - pravni i tehnički aspekt na EOJN - računalna radionica ZADAR 4 boda Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2022.
EU projekti - aktualne edukacije u Zagrebu i WEBINARI ONLINE, Zagreb
Škola za EU projekte i javnu nabavu - rezervacija Online edukacija za EU projekte i edukacija za javnu nabavu uživo u gradu prema slobodnom odabiru Rezervacija
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online - rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
03.10.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
12.10.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA Sveučilšte u Rijeci, Kampus Trsat, Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3 Rijeka
Izrada projektnog prijedloga i poslovnog plana za ruralni razvoj - interaktivna online radionica - rezervacija termina ONLINE Rezervacija
24.10.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZADAR Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, ZADAR
07.11.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT rezervacija termina Hotel Mondo, Kopilica 5 SPLIT Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica DUBROVNIK - rezervacija Hotel Lero, DUBROVNIK Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK - rezervacija Pučko otvoreno učilište, Ulica Petra Grubišića 3, ŠIBENIK Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK rezervacija termina Hotel Waldinger, Županijska ulica 8, Osijek Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Pravo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
13.10.
2022.
Priprema i provedba nabave radova za naručitelje i izvođače WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
20.10.
2022.
Priprema i provedba nabave stručnog nadzora za naručitelje i ponuditelje WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D, ZAGREB
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Business i Poduzetništvo
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.