Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2024.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb, Šibenik
18.04.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI
18.04.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
18.04.
2024.
Novi EOJN - Online radionica za gospodarske subjekte - WEBINAR WEBINAR
18.04.
2024.
Prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, pregovarački postupak bez prethodne objave, definiranje kriterija za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
19.04.
2024.
Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga, Upravljanje ugovorom za javnu i jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
26.04.
2024.
Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
08.05.
2024.
Trodnevno redovito stručno usavršavanje za javnu nabavu u svibnju - radionice u ZAGREBU - 24 boda Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB
08.05.
2024.
Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga - radionica u ZAGREBU 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB
09.05.
2024.
Dvodnevno redovito stručno usavršavanje za javnu nabavu u svibnju - radionice u ZAGREBU - 16 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB
09.05.
2024.
Priprema postupka javne nabave na novoj platformi EOJN – registracija, planiranje i izrada i objava Dokumentacije o nabavi - radionica u ZAGREBU 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB
10.05.
2024.
Automatsko otvaranje ponuda, sastavljanje elektroničkog Zapisnika o pregledu i ocjeni, izrada Odluke na EOJN i Registar ugovora na novoj plaformi EOJN - radionica u ZAGREBU - 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB
15.05.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u javnoj nabavi u svibnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI
15.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
15.05.
2024.
Priprema i provedba postupka javne nabave na novoj platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
16.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
16.05.
2024.
Uloga stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.05.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
05.06.
2024.
Ljetna škola javne i jednostavne nabave u Šibeniku - 20 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK
05.06.
2024.
Aktualnosti u svezi izrade i objave Dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva na novoj platformi EOJN -  interaktivna radionica u Šibeniku  4 boda Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK
06.06.
2024.
Dinamički sustav nabave sa pripremom Dokumentacije o nabavi za 1. i 2. fazu - interaktivna radionica u Šibeniku 8 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK
07.06.
2024.
Prekršajna odgovornost naručitelja i povjerenstva, Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Šibeniku - 8 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2024.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb, Šibenik
01.04.
2024.
Aktualne edukacije za EU projekte i poduzetnike - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB
16.04.
2024.
Studija izvodljivosti s CBA analizom za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica ONLINE
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE
15.05.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u javnoj nabavi u svibnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI
15.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
16.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
17.05.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
22.05.
2024.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
22.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
23.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
24.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama - Rezervacija termina WEBINAR Rezervacija
Pravni praktikum - izrada ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima - rezervacija WEBINAR Rezervacija
01.04.
2024.
Aktualne edukacije za EU projekte i poduzetnike - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB
18.04.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
18.04.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI
18.04.
2024.
Novi EOJN - Online radionica za gospodarske subjekte - WEBINAR WEBINAR
18.04.
2024.
Prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, pregovarački postupak bez prethodne objave, definiranje kriterija za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
26.04.
2024.
Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE
15.05.
2024.
Trodnevno online stručno usavršavanje u javnoj nabavi u svibnju - WEBINARI 24 boda WEBINARI
15.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
16.05.
2024.
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova WEBINARI
17.05.
2024.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.04.
2024.
Aktualne edukacije za EU projekte i poduzetnike - seminari, webinari, radionice ONLINE, ZAGREB
16.04.
2024.
Studija izvodljivosti s CBA analizom za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica ONLINE
29.04.
2024.
Izrada poslovnog plana - interaktivna radionica online ONLINE
22.05.
2024.
EU projekti - Trodnevni trening o provedbi projekta - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
22.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
23.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje javnom nabavom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
24.05.
2024.
EU projekti - Upravljanje projektnim timom - ZAGREB WMD Poslovni centar, Strojarska cesta 22, ZAGREB
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Rezervacija
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.