Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
28.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka
05.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
26.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2020.
Edukacije u rujnu i listopadu - webinari i live klasične edukacije ONLINE i klasične edukacije
01.09.
2020.
WEBINARI u rujnu i listopadu WEBINARI
25.09.
2020.
Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
14.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb
15.10.
2020.
Aktualno o pregledu i ocjeni ponuda, novosti o ažuriranim dokumentima, poništenje postupka javne nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
15.10.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
15.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT
15.10.
2020.
Treninzi javne nabave u Splitu i Zadru Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14, ZADAR MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45, SPLIT
16.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - ZADAR 8 bodova Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 ZADAR
16.10.
2020.
eNabava - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
21.10.
2020.
Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Europski sud pravde, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
21.10.
2020.
Novosti u području zakona za gradnju, novi podzakonski okvir za ažurirane popratne dokumente, ESPD izjava - dopuna i pojašnjenje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
22.10.
2020.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji EU fondovi
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
28.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka
05.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT Rezervacija MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
26.10.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
07.10.
2020.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
28.10.
2020.
Financijski praktikum za poduzetnike - računalna radionica WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
23.09.
2020.
CISO Voditelj informacijske sigurnosti - ONLINE WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.