Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Veleučilište u Šibeniku; Trg Andrije Hebranga 11 Šibenik Rezervacija
02.12.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 Zadar
10.12.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Zagreb Tower, Instant Office, Radnička 80 Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - REZERVACIJA TERMINA SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - REZERVACIJA TERMINA STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
21.01.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Veleučilište u Šibeniku; Trg Andrije Hebranga 11 Šibenik Rezervacija
01.12.
2020.
WEBINARI u prosincu i siječnju WEBINARI
17.12.
2020.
Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti GS, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
18.12.
2020.
Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
08.01.
2021.
Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda i ostali zakoni relevantni za područje javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
11.01.
2021.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
12.01.
2021.
eNabava - izrada svih elektroničkih dokumenata u EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
27.01.
2021.
Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.01.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
29.01.
2021.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN i Interni akt za jednostavnu nabavu WEBINAR 8 bodova WEBINAR
05.02.
2021.
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
21.01.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
02.12.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 Zadar
10.12.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Zagreb Tower, Instant Office, Radnička 80 Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - REZERVACIJA TERMINA SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - REZERVACIJA TERMINA STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
21.01.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
21.01.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
09.12.
2020.
Pravni praktikum za odvjetničke vježbenike - radionica WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije, računovodstvo i revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.