22. 08. 2019.
Što se dobije na edukaciji o Otvorenom postupku?

Edukacije o Otvorenom postupku  organiziramo u Zagrebu, Zadru i Splitu.

To su edukacije o tijeku najčešće korištenog postupka javne nabave, sa oglednim primjerima svih dokumenata koji se obvezno izrađuju sukladno zakonskim propisima.

Koji su to ogledni primjeri koje ćete dobiti na našim edukacijama?

To su ažurirani ogledni primjeri usklađeni sa pravnom praksom u javnoj nabavi:

1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

2. Dokumentacija o nabavi

3. Zapisnik o javnom otvaranju

4. Upit za pojašnjenje

5. Zapisnik o pregledu i ocjeni

6. Odluka o odabiru

 

Svi ogledni primjeri biti će vam na raspolaganju za vašu osobnu uporabu.

Osim toga u Zagrebu smo pripremili i online primjer objave postupka na EOJN, od unosa osnovnih podataka do kreiranja privatnih elektroničkih ključeva za javno otvaranje ponuda.

Dođite i obogatite svoje znanje!

 

***

Provjerite aktualne novosti na našim edukacijama u Zagrebu, Zadru i Splitu!

 

AKTUALNE EDUKACIJE

 
  Novosti - Sve