10. 09. 2019.
SAFU upute o javnoj nabavi u provedbi EU projekata

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koje proizlaze iz dokumentacije.

S ovim Uputama trebaju biti upoznati svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) koji provode postupke javne nabave koji se djelomično ili u cijelosti financiraju iz ESI fondova.

Ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava dostupne su u priloženom dokumentu: Najcesce-pogreske-prilikom-provodenja-postupka-JN_03.09.2019

Naučite kako provoditi postupke javne nabave ali i primjeniti izuzeća od javne nabave. I pridružite nam se na edukacijama:

ZAGREB 19.09.2019.   Otvoreni postupak I – osnove i EOJN procedura

ZAGREB 20.09.2019.   Otvoreni postupak II – za iskusne praktičare

ZAGREB 18.09.   Praktikum jednostavne nabave – osnove i važni detalji

ZAGREB 26. 09.2019. Upravni nadzor u javnoj nabavi, pravna zaštita gospodarskih subjekata i osobito bitne povrede postupaka javne nabave

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb

***

 
  Novosti - Sve