10. 09. 2019.
Postupak javne nabave za kredit – da li je obvezan?

Je li naručitelj obvezan provesti postupak javne nabave sukladno ZJN 2016 za nabavu dugoročnog kredita za obrtna sredstva, a koji bi sadržavao i trošak naknade, kamate te sve troškove ugovaranja kredita, odnosno sav trošak kredita osim glavnice?

Člankom 30. stavkom 1. točkom 11. ZJN 2016 propisano je da se Zakon ne primjenjuje na zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. 
 
Iz svega navedenoga proizlazi da se ZJN 2016 ne primjenjuje na nabavu kredita neovisno o kojoj se vrsti kredita radi, pa tako niti na nabavu dugoročnog kredita za obrtna sredstva, kao i sve troškove koji terete isti kredit.

Dakle, nabava kredita spada u izuzeća od primjene ZJN 2016.

Koja su izuzeća još propisana ZJN 2016? Izdvajamo nekoliko najznačajnijih.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na:

 • stjecanje, najam ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču
 • usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u:
  a) arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, ili
  b) postupku pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama
 • usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju javni bilježnici
 • ugovore o radu
 • usluge javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika podzemnom željeznicom
 • usluge središnjeg tijela za nabavu u vezi s obavljanjem aktivnosti središnje nabave, uključujući i obavljanje pomoćnih aktivnosti nabave
 • usluge koje javni naručitelj ili udruženje javnih naručitelja pružaju na osnovi isključivog prava utemeljenog na zakonu, podzakonskom propisu ili drugom objavljenom aktu uprave koji su u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije
 • usluge koje javni naručitelj ili udruženje javnih naručitelja pružaju na osnovi isključivog prava utemeljenog na zakonu, podzakonskom propisu ili drugom objavljenom aktu uprave koji su u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;
 • Sklapanje ugovora isključivo između dva ili više javnih naručitelja. ZJN 2016. se ne primjenjuje na sklapanje ugovora isključivo između dva ili više javnih naručitelja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
  1. ugovor utvrđuje ili provodi suradnju između tih javnih naručitelja s ciljem osiguravanja da javneusluge koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve
  2. ta je suradnja uspostavljena isključivo na temelju potreba vezanih uz javne interese, i
  3. ti javni naručitelji ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20% djelatnosti na koje se odnosisuradnja (Napomena: Za utvrđivanje postotnog udjela djelatnosti vrijedi isto kako je gore navedeno za ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje drugoj pravnoj osobi).

***

Naučite kako provoditi postupke javne nabave ali i primjeniti izuzeća od javne nabave. I pridružite nam se na edukacijama:

ZAGREB 19.09.2019.   Otvoreni postupak I – osnove i EOJN procedura

ZAGREB 20.09.2019.   Otvoreni postupak II – za iskusne praktičare

ZAGREB 18.09.   Praktikum jednostavne nabave – osnove i važni detalji

ZAGREB 26. 09.2019. Upravni nadzor u javnoj nabavi, pravna zaštita gospodarskih subjekata i osobito bitne povrede postupaka javne nabave

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb

***

 
  Novosti - Sve