24. 03. 2020.
Obveza dostave Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) propisana je obveza dostave Izjave o fiskalnoj odgovonosti do 31. ožujka 2020. za prethodnu godinu.

Uz Izjavu se prilažu i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti, izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine i mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.

Izjavu zajedno sa ostalim aktima dostavljaju:

  • ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela,
  • općinski načelnici,
  • gradonačelnici i
  • župani

elektroničkim putem u predviđenom roku, odnosno do 31. ožujka.

U slučaju nemogućnosti dostave Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, o tome je potrebno obavijestiti Ministarstvo financija na  fiskalnaodgovornost@,mfin.hr.

Više o tome pročitajte OVDJE

 
  Novosti - Sve