25. 03. 2019.
Kako funkcionira dohvat dokaza iz EOJN?

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi i ESPD obrasca, osim ako već posjeduje te dokumente. Naručitelj navodi u dokumentaciji o nabavi potvrde, dokumente, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

S obzirom da je EOJN (Elektronički oglasnik javne nabave) pripremio dohvat dokaza iz registara i evidencija RH za potrebe javne nabave, naručitelj je upućen na korištenje te mogućnosti.

Koji registri i evidencije su na raspolaganju?

Kroz sustav EOJN putem Dohvata dokaza moguće je dohvatiti dokaze iz:

 • Trgovačkog registra
 • Obrtnog registra
 • Porezne evidencije
 • Kaznene evidencije

Do siječnja 2019. godine bio je moguć dohvat dokaza o nekažnjavanju isključivo za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora kod ponuditelja, a od 14. siječnja 2019. godine omogućen je dohvat dokaza i za gospodarskog subjekta - ponuditelja kao pravne osobe.

U međuvremenu je dohvat dodatno unaprijeđen pa se dakle, osim za fizičku osobu, mogu dobiti dokazi za pravne osobe - nositelja ponude, člana zajednice i podugovaratelja.

POSTUPAK DOHVATA DOKAZA* (primjer)

Postupak dohvata dokaza (primjer)

U ovom poglavlju opisat ćemo postupak dohvata dokaza iz javnih registara na primjeru postupka o javnoj nabavi u kojem su zaprimljene četiri ponude od četiri različita ponuditelja sljedećih naziva:

 1. Tvrtka
 2. Zajednica ponuditelja: Tvrtka 1; Tvrtka 2
 3. Obrt
 4. Udruga
 • U "Radu s postupkom" odaberite "Dohvat iz registara RH"

Važne napomene

 • U sljedećim podkoracima (1.1., 1.2., 1.3. i 1.4.), na četiri specifična primjera ponude, objasnit ćemo na koji način dohvaćate dokaze iz javnih registara
  1. Tvrtka (Sudski registar)
  2. Obrt (Obrtni registar)
  3. Zajednica ponuditelja: Tvrtka 1; Tvrtka 2 (provjera više gospodarskih subjekata)
  4. Udruga (Ostale evidencije)
 • Za svakog ponuditelja koji je dostavio ponudu/ZZS otvara se poseban podkorak
 • Molimo koristite navigaciju u EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje" i "Natrag")
 • Nakon pokretanja dohvata korisnik ne treba ostati prijavljen u EOJN RH

1. Popis ponuda/ZZS

 • U koraku "Popis ponuda/ZZS" prikazane su sve zaprimljene ponude/ZZS
 • Odaberite "Dalje"

1.1. Tvrtka

 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze"

Rezultat dohvata:

 • Izvještaj s podacima iz Sudskog registra
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Izvještaj o stanju duga
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Kliknite na ikonu za preuzimanje pojedinih dokaza posebno za svaki javni registar
 • Kliknite na "Spremi i dalje"

1.2. Zajednica ponuditelja: Tvrtka 1; Tvrtka 2

 • U slučaju zajednice ponuditelja, tablica sa dostupnim javnim registrima prikazuje se za svakog člana zajednice ponuditelja posebno
 • Dohvat se može pokrenuti za sve javne registre i članove zajednice u isto vrijeme
 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze"

Rezultat dohvata za svakog člana zajednice ponuditelja posebno:

 • Izvještaj s podacima iz Sudskog registra
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Izvještaj o stanju duga
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana

        3. Preuzmite dokaze

1.3. Obrt

 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze"

Rezultat dohvata:

 • Izvještaj s podacima iz Obrtnog registra
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Izvještaj o stanju duga
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana

        3. Preuzmite dokaze

1.4. Udruga

 • Nije moguće dohvatiti dokaze za gospodarske subjekte koji nisu upisani u Sudski ili Obrtni registar

 

 

***

Sustav dohvata tehnički odlično funkcionira, međutim često se dogodi da dokumenti koje naručitelj "dohvati" uzrokuju nedoumice i probleme, te ne potvrđuju da se radi o ponuditelju kojeg mora isključiti.

Kako se to može zakomplicirati prikazuje jedan od odabranih primjera kad je naručitelj (ne)osnovano isključio ponuditelja temeljem "dohvaćenog" dokaza provjerite OVDJE

Više zanimljivih slučajeva poslušajte na našim radionica i svakako se dobro pripremite za pregled i ocjenu ponuda, kako bi izbjegli moguće osnovane žalbe.

Za detaljnije informacije kliknite na željeni naslov

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata       - Zadar 27.03.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata       - Split 29.03.

Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - Zagreb 11.04.

Posebno je važno doći i vidjeti što kažu stručnjaci i kakvo je njihovo iskustvo, ukoliko imate ili ćete uskoro imati projekt financiranih iz ESI fondova!

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve