25. 03. 2019.
Kako može postupiti naručitelj u slučaju kada postoje kontradiktorne informacije o poreznom dugu ponuditelja?

Jedno od rješenja DKOM-a nas upućuje na  situacije u kojem se može naći svaki naručitelj i ovlašteni predstavnik naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda, a u situaciji kada koristi "Dohvat dokaza " EOJN te pritom dobije dokaze na temelju kojih bi morao isključiti ponuditelja.

Pitanje je:

Naručitelj je pri dohvatu dokaza iz Porezne evidencije utvrdio da postoji porezni dug, dok zaista postoji porezna pretplata za istog ponuditelja - što napraviti u tom slučaju?

Odgovor:

Naručitelj je ponudu žalitelja ocijenio kao najpovoljniju te je 13.7.2018. izvršio dohvat iz registara i evidencija RH putem EOJN u odnosu na sudski registar, kaznenu evidenciju i poreznu evidenciju. Iz dohvaćenih dokumenata vezanim za poreznu evidenciju naručitelj je utvrdio da ponuditelj ima evidentiran dug po osnovi javnih davanja (s osnove poreza na dobit i članarine HGK) te je ponudu isključio.

Isključeni ponuditelj je uložio žalbu te je u žalbenom postupku dostavio izvornik dokaza „Stanje računa poreznog obveznika na dan 13.7.2018“ izdano od Porezne uprave, iz kojeg dokaza proizlazi da na strani GS-a postoji određena pretplata na računu poreznog obveznika, a temeljem zbrojnog stanja na poreznoj evidenciji žalitelja.

S obzirom su u žalbenom postupku utvrđeni kontradiktorni podaci temeljem dokaza izdanih po istom izdavatelju, radi utvrđivanja svih činjenica relevantnih za odlučivanje zatražena je pravna pomoć na način da je od Ministarstva financija, Porezne uprave zatraženo očitovanje o dokazima priloženima u postupku javne nabave kao i u žalbenom postupku posebice u odnosu na činjenicu da u dva dokumenta izdavatelja Porezne uprave postoje različiti podaci u odnosu na isti GS. Stoga je zatraženo očitovanje da li je na dan 13.7.2018. na strani GS postojalo dugovanje s osnove javnih davanja u smislu članka 252. ZJN.

Ministarstvo financija, Porezna uprava očitovalo se na zatraženu pravnu pomoć uz pojašnjenje da dokument „Stanje računa poreznog obveznika na dan 13.07.2018.“, dokazuje da porezni obveznik nema dugovanja na traženi dan te da nema dugovanja, već preplatu! Dakle, naručitelj je isključio ponuditelja iz daljnjeg postupka odabira s obzirom je naručitelj temeljem dokumenta pribavljenog po izvršenom dohvatu u registre i evidencije RH putem EOJN utvrdio da na navedeni dan GS ima evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, međutim u žalbenom postupku Ministarstvo financija, Porezna uprava je potvrdilo da na strani GS-a s danom 13.7.2018. nema dugovanja.

Žalbeni navod je osnovan, te je naručitelj upućen na ponovni pregled i ocjenu ponuda.

Detaljnije možete pogledati u rješenju DKOM UPII_034_0218_01647

***

Niz novih situacija i rješenja dođite poslušati na edukacijama u Zadru, Splitu i Zagrebu

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata       - Zadar 27.03.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata       - Split 29.03.

Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - Zagreb 11.04.

Posebno ako imate ili ćete uskoro imati projekt financiranih iz ESI fondova!

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve