29. 03. 2020.
Javno otvaranje ponuda u vrijeme zabrane javnog okupljanja

Javna nabava je ovih dana izložena brojnim izazovima i potrebno je maksimalno prilagoditi uvjete rada i djelovanje u tekućim a posebno u budućim postupcima za nabavu roba, usluga i radova.

U vrijeme zabrane javnog okupljanja te obveze poslodavaca da organiziraju rad od kuće gdje god je to moguće, kao i otkazivanja sastanaka, kao prvo se postavlja pitanje kako će se moći održati javno otvaranje ponuda za postupke koji su u tijeku i što ako se javna otvaranja ne održe sukladno zahtjevima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Zbog zaštite zdravlja ljudi poslodavci su obvezni:

  • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
  • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
  • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Za potrebe javnog otvaranja ponuda uobičajeno se organizira sastanak u prostorijama naručitelja u određeno vrijeme, ali je to sad otežano i rizično čak i za zaposlenike naručitelja koji su ovlašteni predstavnici naručitelja, a posebno za ovlaštene predstavnike ponuditelja koji žele prisustvovati javnom otvaranju.

Može li naručitelj zabraniti javno otvaranje ponuda a s obzirom na zabranu javnog okupljanja građana?

Obveza provođenja javnog otvaranja ponuda propisana je člankom 282. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Javni naručitelj započinje javno otvaranje ponuda na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Javni naručitelj obvezan je sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Mišljenje MInistarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je sljedeće:

"U slučajevima kada je obvezno javno otvaranje ponuda  sudjelovanje ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, nije obvezno, ali prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ne može se niti zabraniti.
No, s obzirom na Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je zabranjeno odnosno ograničeno održavanje javnih događaja i okupljanja, te obvezu poslodavaca da otkažu sastanke ili organiziraju telekonferencije kao i da koriste druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu, preporuka je i u slučaju provedbe dijelova postupka javne nabave (kao što je javno otvaranje ponuda, i sl.) striktno postupanje sukladno istoj odluci, kao i drugim odlukama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu, te ostalih nadležnih tijela.

Napominje se, da u slučaju postojanja zabrane organiziranja javnog otvaranja ponuda sukladno naprijed navedenoj Odluci, naručitelji mogu provesti javno otvaranje ponuda bez ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, te se isto ne smatra kršenjem relevantnih odredbi ZJN 2016.

U slučaju postojanja interesa ovlaštenih predstavnika ponuditelja za sudjelovanjem  na samom javnom otvaranju ponuda, kada je to moguće, potrebno je osigurati uvjete za sudjelovanje sukladno odlukama nadležnih tijela, ili ako su za to ispunjeni tehnički uvjeti, organizirati pristup zainteresiranih osoba javnom otvaranju ponuda korištenjem naprednih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu (video konferencije putem besplatnih aplikacija)."

Ima li ponuditelj pravo na žalbu na nemogućnost pristupanja javnom otvaranju ponuda?

S obzirom na činjenicu da naručitelj ne smije ograničiti niti zabraniti aktivno sudjelovanje ponuditelja na javnom otvaranju, moguća je žalba na postupak javnog otvaranja u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Rokovi za žalbu propisani su člancima 406. i 407. ZJN 2016.

Hoće li naručitelj imati neočekivanih problema i troškova ukoliko ne omogući javno otvaranje ponuda na daljinu?

U slučaju žalbe izvjesno je da će naručitelju biti određena obveza nadoknade troškova žalbe, a svakako će biti produljen tijek postupka dok ne bude doneseno rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Kako postupiti i riješiti javno otvaranje u ovoj situaciji? Ima li rješenja?

Da, rješenje postoji kroz organizaciju javnog otvaranja na daljinu, koristeći modernu tehnologiju koja to omogućava.

U razvijenim gospodarstvima kojima i sami težimo, uobičajeno je sastajanje na daljinu, slično kao što je Skype komunikacija za građane. Informacijska tehnologija danas omogućava vizualnu i zvučnu komunikaciju, upravo kao da su sudionici zajedno u istoj prostoriji. Tako organizirani sastanci na daljinu imaju niz prednosti:

  • uštedu vremena, jer nije potrebno putovati do mjesta sastanka - javnog otvaranja
  • uštedu novca
  • donošenje brzih odluka o sastanku
  • sudjelovanje svih sudionika sa udaljenih lokacija
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)
  • snimanje videokonferencija

Za više detalja o organizaciji sastanaka ili videokonferencija na daljinu pogledajte OVDJE.

 
  Novosti - Sve