27. 12. 2020.
Nove izmjene o planu nabave i  registru ugovora

Od 01. siječnja 2021. u primjeni je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi objavljen u Službenom listu 23. prosinca 2020. godine (NN 144/2020).

Prema novim odredbama, naručitelji su obvezni u Plan nabave za 2021. godinu će popuniti novu stavku i to:

  • navod financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU, ako su podaci o izvoru financiranja poznati prilikom izrade plana nabave

Sukladno novim odredbama, u Elektroničkom oglasniku javne nabave je pripremljen novi predložak za izradu plana nabave za 2021. godinu:

Ukoliko se predmet nabave financira iz EU fondova, upisuje se riječ DA, a ukoliko se ne financira iz EU fondova upisuje se riječ NE.

Forma za ručni unos Plana nabave je, također, prilagođena novim odredbama pravilnika.

Osim izmjena u Planu nabave predviđene su izmjene u Registru ugovora/narudžbenica i okvirnih sporazuma.

Nove izmjene se odnose na dopunu sadržaja Registra ugovora sa novim stavkama i to:

  • oznakom/brojem ugovora i
  • navodom da li se ugovor ili okvirni sporazum financira iz fondova EU.

Kako će izgledati novi dopunjeni Registar ugovora, može se vidjeti na slici u nastavku:

 

Ovim izmjenama u evidenciji Registra ugovora / narudžbenica i okvirnih sporazuma, kao i u Planu nabave postiže se odvajanje predmeta nabave koji se financiraju iz EU fondova od onih koji se financiraju iz uobičajenih izvora kao što su proračunska sredstva, vlastita sredstva, vlastiti prihodi. Razlučivanjem predmeta nabave se podržava načelo namjenskog trošenja sredstava i povezivanja izvora sa troškovima.

Detaljnije o novostima u EOJN može se poslušati na webinarima:

12. siječnja -  Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN - 8 bodova

27. siječnja - Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - 8 bodova

 
  Novosti - Sve