31. 12. 2020.
Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Ovlašteni revizori su se, u skladu s čl. 14. Zakona o reviziji, dužni stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga. U svakoj pojedinoj godini ovlašteni revizor mora ostvariti najmanje 35 bodova, odnosno tijekom tri uzastopne godine - najmanje 120 bodova, vodeći računa o propisanoj strukturi bodova.

Ministarstvo financija izdalo je prethodnu suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji APPA-e za 2021. godinu, stoga se objavljuje:

1. Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji APPA-e za 2021. godinu

2. Prethodna suglasnost Ministarstva financija

 

Obrazac - Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

 
  Novosti - Sve