Datum održavanja:
Srijeda, 27.01.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10.30 - 10.45

    Plan nabave za 2021. godinu

 • Priprema, donošenje i objavljivanje novog Plana nabave za 2021
 • Kako odrediti predmet nabave i CPV
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Plan nabave za EU projekte
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom

      DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

   Pauza

13:00 - 16:15

 

pauza

14.30 - 14.45

  Javno otvaranje ponuda i izrada Zapisnika

 • tijek  javnog otvaranja ponuda
 • ovlašteni predstavnici naručitelja i ponuditelja
 • prilozi zapisniku o javnom otvaranju

  Pregled i ocjena ponuda i izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP
 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • skripte sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn