11. 03. 2019.
Ex ante kontrola za korisnike EU fondova

    Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex ante kontrol) javnih nabava

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela Odluku o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz ESIF-a u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 87/2018)

 • S obzirom da je obveza je svake države članice EU, uvesti odgovarajuće mjere i kontrole koje će osigurati pravilnost i zakonitost izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji te preventivno djelovati na nastanak nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati i financijske korekcije u okviru projekta, a koje snosi korisnik bespovratnih sredstava, prethodna (ex ante) provjera javnih nabava svakako će djelovati na smanjenje nepravilnosti.

Propuštanje postupanja u skladu s ovom Odlukom ima za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranja projekta iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te stavljanje izvan snage donesenih odluka o financiranju.

Ex ante kontrola se provodi prije provedbe postupka javne nabave, a postupak javne nabave ne smije biti pokrenut prije dostave zaprimanja preporuka nadležnog tijela.

 • Nadležna tijela vrše prethodne (ex ante) kontrole putem kontrolnih lista za provjeru nabave koje su usklađene sa važećim zakonskim aktima (HR i EU), Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, planu nabave, nalaza revizora i uputa nadležnih tijela.

 • Glavne točke prethodne (ex ante) provjere su:
  • određivanje procijenjene vrijednosti nabave i
  • određivanje predmeta nabave,
  • prethodna analiza tržišta,
  • rokovi,
  • sadržaj DON prema ZJN 2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriteriji za odabir ponude te
  • prijedlog ugovora.

Kada se prilikom prethodne (ex ante) provjere dokumentacije o nabavi uoče nepravilnosti, Korisnik će biti upozoren na nepravilnosti u dokumentaciji te upućen da iste izmijeni.

 

Koje su potencijalne financijske korekcije i na što se odnose?

Više o ovome možete pogledati u publikaciji    Pregled financijskih korekcija u sustavu javne nabave  OVDJE

Za detaljnije pripreme i upute oko pripreme za ex ante kontrolu svakako se prijavite na radionice, a više detalja pogledajte kad kliknete na željeni naslov:

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata - ZADAR 27. ožujka

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata - SPLIT 29. ožujka

Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - ZAGREB 11. travnja

**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 07. do 08. svibnja - ZAGREB

sa temama o :

Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog nadzora građenja financiranih sredstvima ESI fondova, te nepravilnosti i financijske korekcije u korištenju EU fondova za financiranje projekata

Javna nabava izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih iz EU fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, financijske korekcije u korištenju EU fondova za projekte gradnje

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve