11. 03. 2019.
PODSJETNIK - Izrada statističkog izvješća za javnu i jednostavnu nabavu za 2018. godinu

Približilo se vrijeme za pripremu i objavu statističkog izvješća o postupcima javne i jednostavne nabave za 2018. godinu., a koje je potrebno objaviti do 31. ožujka. Obveza je definirana člankom 441. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Kojim redoslijedom to najlakše možemo napraviti?

U statističkom izvješću potrebno je prikazati koliko je stvarno nabavljeno roba, usluga i radova od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Ti podaci izražavaju se financijski u kunama i to bez PDV-a.

Statistički se odvojeno prati javna a odvojeno jednostavna nabava, pa će i priprema biti drugačija.

Postoji nekoliko ključnih aktivnosti koje prethode cjelovitom završavanju i objavi Statističkog izvješća:

 1. Objava Obavijesti o dodjeli ugovora /okvirnih sporazuma za postupke javne nabave
 2. Prikupljanje i obrada podataka o nabavi roba, usluga i radova koji su obuhvaćeni u troškovima naručitelja za 2018. godinu (vrijednosti nabave niže od 200.00 kn za robe i usluge, te vrijednosti nabave za radove niže od 500.000kn)
 3. Izrada Registra ugovora na EOJN
 4. Izrada Statističkog izvješća za 2018. godinu na EOJN

 

JAVNA NABAVA

Za sve postupke javne nabave koji su završeni, te je objavljena Obavijest o dodjeli ugovora / okvirnih sporazuma, EOJN će generirati u Statističko izvješće za 2018. godinu i objediniti financijske podatke  iz tih objava. S napomenom da će u Statistiku biti obuhvaćene samo objave koje imaju datum slanja na objavu iz 2018. godine.

JEDNOSTAVNA NABAVA

Za razliku od postupaka javne nabave koji se generiraju iz EOJN, jednostavnu nabavu naručitelj mora pripremiti interno. Kako će to napraviti?

Priprema podataka za statistiku o jednostavnoj nabavi

Dio tih podataka već je trebalo pripremiti i objaviti u Registru ugovora za jednostavnu nabavu, i to za sve nabave iznad 20.000 kn bez PDV-a. U tu svrhu bilo je potrebno objediniti podatke o nabavi na više načina:

 • analizom narudžbenica ili
 • analizom ugovora za jednostavnu nabavu, ili možda
 • uvidom u troškove ili dobavljače iz bruto bilance i analitike dobavljača.

Za to nam treba pomoć kolegica i kolega iz financijsko računovodstvene službe. Za obradu računovodstveno financijskih podataka uvijek je potrebno više vremena, ali ako započnemo danas sve će biti na vrijeme.

 

IZRADA Statističkog izvješća u EOJN

Kako izraditi izvješće u EOJN? Pogledajte tijek radnji u nastavku:

Nakon prijave u EOJN RH u izborniku IZVJEŠĆA odaberite

 • UNOS STATISTIKE te kliknite na gumb
 • UNOS NOVE STATISTIKE.

Nakon toga prikazuje se sljedeći izbornik:

Unutar kućica upišite zbrojene vrijednosti svih jednostavnih nabava posebno

 • robe,
 • usluge i
 • radove.

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Ukoliko niste imali nabave npr. radova, u tu kućicu upišite nulu – 0.

Nakon popunjavanja svih kućica, kliknite Dalje. Otvara se točka 2. te izgleda ovako:

U ovom koraku je potrebno Kreirati izvješće o provedenim javnim nabavama, dakle onima čije su pojedinačne vrijednosti bile veće od 200.000 kn za robe i usluge i 500.000 kn za radove.

Kreirano izvješće spremite na vaše računalo.

Prema napomeni u žutom okviru Naručitelji nisu više u obvezi unositi podatke o ugovorima sklopljenim temeljem okvirnih sporazuma.

Navedenim postupkom izvršili ste obvezu dostave izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.

 

NAPOMENE:

 1. Izvješće može samo izraditi korisnik EOJN koji ima ulogu ADMIN Naručitelja
 2. Objavljene podatke možete mijenjati ukoliko je nešto pogrešno uneseno do zaključno 31.ožujka.

 

 

Nakon 31. ožujka više neće biti moguće kreirati Statističko izvješće.

Ne zaboravimo prekršajne odredbe !

 • da je člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članka 441.stavak 2.);
 • da je člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. članka 443. ZJN 2016.
 • da je člankom 443. stavkom 4. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. članka 443. ZJN 2016

 

***

Za sve koji još nisu stigli pripremiti i objaviti Registar ugovora a što je osnova za izradu Statističkog izvješća za 2018. godinu pripremili smo Računalnu radionicu - Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2018. godinu gdje ćete moći direktno na računalima napraviti ove dokumenta u EOJN, te na taj način ispuniti sve obveze oko objave navedenih dokumenata, te izbjeći eventualne prekršajne kazne. Kliknite na naslov za više detalja.

Računalna radionica – izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za jednostavnu nabavu za 2018. godinu - ZAGREB 25. ožujka

Srdačno APPA tim

Vidimo se!

***

 
  Novosti - Sve