Datum održavanja:
Petak, 06.11.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Visoki upravni sud i Europski sud pravde – pravna zaštita u sustavu javne nabave, Financijske korekcije u EU projektima- WEBINAR 8 bodova

WEBINAR

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Odvjetnicima i  revizorima
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 11:30

kratka pauza od

10:15 do 10:30

   Presude Visokog upravnog  suda

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

   Interaktivna radionica, primjeri i diskusija, pitanja i odgovori

11:30 - 12:00

   pauza

12:00 - 14:30

pauza od 13:30 - 13:45

   Financijske korekcije pri reviziji EU projekata  

 • Kako izbjeći financijske korekcije ili makar umanjiti rizik od dodatnih korekcija?
 • Smjernice za utvrđivanje financijskih nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.
 • Specifičnosti Dokumentacije o nabavi za EU projekt
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave
 • Ex post kontrola i financijske korekcije
   Interaktivna radionica, primjeri i diskusija, pitanja i odgovori
14:30 - 14:45   pauza
14:45 - 16:15

   Presude Europskog suda pravde u sustavu javne nabave

   Interaktivna radionica, primjeri i diskusija, pitanja i odgovori

Predavači:

  Antonija Ćurić (ARPA), Anamarija Buzolić Mrklić (odvjetnica), Zvonimir Jukić (DKOM)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave
 • ePrezentacijski materijali predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn