Datum održavanja:
Petak, 18.10.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39, 4. kat
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Upravljajte rizicima, kako rizici ne bi upravljali vama! - Risk Management Fundamentals

Kvalitetna jednodnevna dinamična edukacija koja vas uvodi u svijet upravljanja rizicima organizacije.

Rizici poslovanja uvijek su prisutni, a ukoliko nismo pripremljeni, organizacija može imati značajne gubitke. Upravljanje rizicima je moralna i zakonska obveza svake organizacije i društva, kojom pokazujemo zrelost i posvećenost. Upravljanje poslovnim rizicima omogućuje organizaciji jasan pogled na rizike i mogućnost pro-aktivnog djelovanja u svrhu zaštite resursa i poslovanja. Svi polaznici dobivaju certifikat o pohađanju edukacije/radionice.

Upravljajte rizicima, kako rizici ne bi upravljali vama!

Trening je namijenjen:

 • Upravi organizacije
 • IT managerima,
 • članovima Risk management tima,
 • osobama zaduženim za informacijsku sigurnost i kontinuitet poslovanja,
 • te svima koji žele naučiti nove vještine

Zašto odabrati ovaj trening?

Naučite kako upravljati informacijskim rizicima u organizaciji (Identifikacija rizika, Određivanje vlasnika rizika, Analiza rizika, Ocjenjivanje rizika, Tretiranje rizika, Praćenje i pregledavanje rizika, Metodologija). Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i predavačem.

 

TEME
 • Osnove procesa upravljanja rizicima
 • Proces upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Izrada metodologije procjene rizika
 • Određivanje vlasnika rizika
 • Analiza rizika
 • Procjena rizika
 • Tretiranje rizika
 • Praćenje, pregled i izvještavanje
 • Radionica i diskusija

  Darie Marić, konzultant za GDPR, ISO 27001

 

Kotizacija uključuje:

 • edukaciju
 • ručak
 • kave i osvježenja u pauzama.
 
p