Datum održavanja:
Srijeda, 15.05.2019.  -  Petak, 17.05.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39, 4. kat
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
**TRODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 15. do 17. svibnja
24 boda
Redovito usavršavanje u području javne nabave Zagreb 15. do 17. svibnja 2019.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN 15. svibnja 2019.
Praktikum jednostavne nabave

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 - 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Jednostavna nabava

 • Planiranje i priprema jednostavne nabave
  • Određivanje predmeta nabave i procjenjene vrijednosti
  • Može li se definirati marka i model u jednostavnoj nabavi?
  • Dopuna plana novim stavkama na temelju zahtjeva krajnjih korisnika
  • Ogledni primjer zahtjeva za nabavu

Dokumenti i obrasci za pripremu i provedbu jednostavne nabave

  • Stručno povjerenstvo
  • Sukob interesa

Tijek provedbe jednostavne nabave

 • Obrasci za provedbu
 • Načela javne nabave i kako ih poštivati?
Interaktivno predavanje, ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori
12:00 - 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 - 16:00

Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Postupci i načini za jednostavnu nabavu sa vrijednosnim pragovima
 • Vrijednosni pragovi za jednostavnu nabavu
  • Ogledni primjer internog akta

Plan nabave i Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora i OS i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

Interaktivno predavanje, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori  

2. DAN 16. svibnja 2019.

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I

9:00 - 13:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

Priprema otvorenog postupka javne nabave

 • Stručno povjerenstvo – uloge i odgovornosti
 • Određivanje predmeta nabave i tehničkih specifikacija
 • Plan nabave i usklađenost sa financijskim planom
 • Rokovi i vrijednosni pragovi za nabavu male i velike vrijednosti
 • Kad je potrebno osigurati sredstva za sklapanje ugovora?
 • Tijek istraživanja tržišta i modeli savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  • Ogledni primjeri online procedura u fazi pripreme
  • Ogledni primjeri dokumenata u pripremnoj fazi otvorenog postupka

DON – Dokumentacija o nabavi

 • Tehničke specifikacije - jednakovrijednost
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir ponude -ENP i primjeri formula bodovanja
  • Ogledni primjer

Troškovnik

 • Ogledni primjer standardiziranog i klasičnog troškovnika
Interaktivno predavanje, ogledni primjeri online, ogledni primjeri dokumenata u fazi pripreme postupka, ogledni primjeri dokumentacije, troškovnika i eESPD obrasca, pitanja i odgovori  
13:00 - 14:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

14:00 - 16:00

eESPD obrazac 

 • kreiranje i priprema za objavljivanje

Provođenje otvorenog postupka javne nabave

 • Objava poziva za nadmetanje – priprema i online procedura
 • Priprema i učitavanje dokumenata za objavu u EOJN
 • Što napraviti kad zainteresirani gospodarski subjekt dostavi pitanje ili zahtjev za izmjenu dokumentacije za nadmetanje ili tehničkih specifikacija i troškovnika?
 • Objava i izmjena objavljenih informacija
 • Produljenje roka za dostavu ponuda
 • Ispravci dokumentacije za nadmetanje i obvezne objave u EOJN

Obvezni dokumenti za provođenje otvorenog postupka

 • Ogledni primjeri i obrasci (odluke, zapisnici, zahtjevi...)

Interaktivno predavanje, ogledni primjer obavijesti o nadmetanju, pitanja i odgovori  

3. DAN 17.svibnja 2019.

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II

9:00 - 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

ePonuda i pripadajući dijelovi izvan ePonude

 • Zaprimanje ponuda (elektroničkih i dijelova izvan ePonude)
 • Javno otvaranje – procedura i elektronički ključevi ovlaštenih predstavnika naručitelja
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i sastavni dijelovi zapisnika

 

Interaktivno predavanje, ogledni primjer zapisnika o javnom otvaranju, pitanja i odgovori  
12:00 - 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 - 16:00

Tijek pregleda i ocjene ponuda do konačnog sklapanja ugovora

 • Upiti za pojašnjenjem i dopunom ponude – primjeri dokumenata
 • Ažurirani dokumenti za ENP
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Sastavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima
  • Ogledni primjer
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Donošenje Odluke o odabiru ili poništenju
 • Kad se može poništiti postupak?
 • E-žalba – obveze naručitelja

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 • Obvezni elementi ugovora
 • kako predvidjeti izmjene ugovora?
 • Obvezna jamstva pri nabavi robe, radova i usluga
  • Ogledni primjer ugovora

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri zapisnika i ugovora, pitanja i odgovori 

Predavači:

Karmen Meić (Grad Varaždin)

Loreta Zdrilić (KBC Sestre milosrdnice Zagreb)

Alenka Poljičak (APPA)

Kotizacija: 2499 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave  – 24 boda
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri obrazaca i dokumenata, zapisnika i ugovora
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje
 • DM darovna kartica

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Mostarska 67, Šibenik

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu , nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
Karmen Meić
 
Karmen Meić

Karmen Meić, ovlaštena trenerica u području javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Varaždinu. Potpuno predana svom poslu. Živi javnu nabavu i aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave.  

Loreta Zdrilić
 
Loreta Zdrilić

Loreta Zdrilić, stručnjak za javnu nabavu, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu poslovnu ekonomiju, smjer menadžment. Stekla je Certifikat za internog auditora prema normi 9001 ( DNV GL ) te Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Alenka Poljičak
 
Alenka Poljičak

Alenka Poljičak, magistra specijalist ekonomije, viši predavač u sustavu obrazovanja, interni ovlašteni revizor, ovlašteni trener javne nabave, u postupcima javne nabave sudjeluje od samih početaka javne nabave u Hrvatskoj, od 1997. sa donošenjem prvog zakona. Bogato radno iskustvo iz područja računovodstva i financija, strategije, organizacije i menadžmenta voli prenositi svima koji žele napredovati u svom poslu. Odgovornost ali i kreativnost osnove su njenih poslovnih karijera.

 
Trenutno nema drugih termina.