Datum održavanja:
Srijeda, 14.06.2023.  -  Petak, 16.06.2023.
Mjesto održavanja:
Pučko otvoreno učilište, Ul. Petra Grubišića 3,
ŠIBENIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave sa osvrtom na izmjene i dopune ZJN 2016 - Šibenik 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan 

Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 -  interaktivna radionica u Šibeniku  8 bodova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika  (Ograničeni broj polaznika)                                                   

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Dokumentacija o nabavi 

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016
 • vježba

      Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • rokovi u pripremi i provedbi postupka javne nabave
 • vježba

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

    Pauza za ručak

 

13:00 – 16:00

       Europska standardna dokumentacija o nabavi - ESPD zahtjev

 • izrada ESPD zahtjeva i usklađivanje sa Dokumentacijom o nabavi
 • vježba

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. dan 

Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda -  interaktivna radionica u Šibeniku 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      Analiza ponuda i ESPD odgovora

 • Redoslijed pregleda ponuda
 • Mogućnosti za postavljanje upita prema ponuditeljima za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda 
 • primjena zakonskih odredbi i rokova za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda
 • Bodovanje i ocjena ponuda
 • vježba

      Europska standardna dokumentacija o nabavi - ESPD odgovor

 • analiza ESPD odgovora
 • upotpunjavanje ESPD odgovora
 • ažuriranje ESPD odgovora
 • vježba

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00    Pauza za ručak
13:00 – 16:00

     Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 • obvezni elementi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • vježba

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

3. dan

Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Šibeniku - 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar u jednostavnoj nabavi
 • vježba

     Dokumentacija o nabavi 

 • ogledni primjer dokumentacije i obrazaca u jednostavnoj nabavi
 • check lista za praćenje aktivnosti 
 • vježba

   Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00    Pauza za ručak
13:00 – 16:00

   Zapisnici za jednostavnu nabavu

 • Zapisnik o zaprimanju, pregledu i ocjeni ponuda
 • vježba

   Interaktivno predavanje, ogledni primjeri zapisnika, pitanja i odgovori

*moguće je odabrati i prijaviti pojedinačnu edukaciju, a za pojedinačnu prijavu kliknite na željeni naslov edukacije

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Materijali predavača
 • interaktivna radionica - sa vježbama
 • savjetovanje sa predavačima
 • tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva i ESPD odgovora
 • Ogledni primjeri ESPD odgovora i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Ogledni primjer Dokumentacije za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer check liste za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Zapisnika o zaprimanju, pregledu i ocjeni ponuda za jednostavnu nabavu
 • coffe break i osvježavajuća pića
 • ručak

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
399,00 €
 
3.006,27 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.