Datum održavanja:
Ponedjeljak, 10.06.2019.  -  Petak, 14.06.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zagreb
za stjecanje certifikata javne nabave
Specijalisticki program za ovlastenog specijalistu javne nabave - Zagreb 20. do 24. svibnja 2019.

* Program za stjecanje certifikata ovlaštenog specijaliste javne nabave

NAJBOLJI I NAJBRŽI NAČIN DA SE PRIPREMITE ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA ZA STJECANJE CERTIFIKATA

NAJBOLJI I NAJBRŽI NAČIN DA SE UPOZNATE SA SUSTAVOM JAVNE NABAVE

USKLAĐENO SA NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA

sa Oglednim primjerima ispitnih pitanja

 

TERMINI U NAJAVI:

SPLIT - Otvorene prijave do popunjenja (slobodni ste se prijaviti a konačan termin će se odrediti prema broju prijava) sa državnim ispitom

ZADAR - Otvorene prijave do popunjenja (slobodni ste se prijaviti a konačan termin će se odrediti prema broju prijava) sa državnim ispitom

ŠIBENIK - 15. do 19. srpnja sa državnim ispitom

Specijalistički program je namijenjen:

 • Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu - specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
 • Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
 • Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
 • Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja
 • Svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:
1. programa izobrazbe u području javne nabave i
2. pisanog ispita.

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), novim podzakonskim propisima, a sve prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17). Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Nakon odslušanog Programa izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati polaže se ispit u Ministarstvu gospodarstva. Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u registar predstavnika u području javne nabave sa certifikatom.

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje certifikata za specijalistu javne nabave.

Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji će provoditi postupke javne nabave kod javnih i sektorskih naručitelja.

Kotizacija: 2.640 Kn + PDV

Uplatu izvršiti na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618

Model: 67 Poziv na broj: OIB uplatitelja

U kotizaciju je uključeno:

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, ogledni primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i ostalih značajnijih povezanih podzakonskih akata
 • Primjer ispitnih pitanja - simulacija ispita kao u Ministarstvu gospodarstva
 • Radni pribor
 • Besplatni osvježavajući napitci
 • Gratis ručak svaki dan

 

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
p