Datum održavanja:
Ponedjeljak, 02.10.2017.  -  Petak, 06.10.2017.
Mjesto održavanja:
Ul. Petra Grubišića 3, 22000, Šibenik, Croatia
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
02. do 06. listopada 2017.
Specijalistički program za stjecanje certifikata - Šibenik listopad 2017.

Specijalistički program je namijenjen:

  • Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu - specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
  • Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
  • Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
  • Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja
  • Svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:
1. programa izobrazbe u području javne nabave i
2. pisanog ispita.

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), novim podzakonskim propisima, a sve prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17). Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Nakon odslušanog Programa izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati polaže se ispit u Ministarstvu gospodarstva. Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u registar predstavnika u području javne nabave sa certifikatom.

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje certifikata za specijalistu javne nabave.

Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji će provoditi postupke javne nabave kod javnih i sektorskih naručitelja.

Kotizacija: 3.500,00 kn
(PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13, 143/14, 115/16)

Uplatu izvršiti na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618

Model: 67 Poziv na broj: OIB uplatitelja

U kotizaciju je uključeno:

  • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, ogledni primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
  • Tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i ostalih značajnijih povezanih podzakonskih akata
  • Primjer ispitnih pitanja - simulacija ispita kao u Ministarstvu gospodarstva
  • Radni pribor (notes, kemijska olovka..)
  • Besplatni osvježavajući napitci (kava, čaj, voda)

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
p