Datum održavanja:
Petak, 07.06.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Računalna radionica - izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu i središnju nabavu
računalna radionica
Izrada Registra ugovora za jednostavnu i središnju nabavu - lipanj 2019. ZAGREB

Naručitelj je obvezan ustrojiti Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Isto tako, obvezan je ažurirati Registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sadrži sljedeće podatke (članak 5.):
1. evidencijski broj nabave
2. predmet nabave
3. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji
5. vrstu postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. naziv i OIB ugovaratelja
7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje
8. datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. iznos PDV-a
12. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
14. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
16. napomena, ako je potrebno.

Ako niste sigurni što je potrebno raditi, dođite vidjeti kako ćete na najbrži i najbolji način napraviti sve što je potrebno za izradu Registra ugovora za jednostavnu nabavu i središnju nabavu.

 

Kome je namijenjena radionica?
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave- bez certifikata
 • Službenicima financija i računovodstva, informatike, administrativnim službenicima i tajnicama

Što sudionici mogu očekivati?

Apsolutno i potpuno praktično, bez velike teorije na radionici će naučiti samostalno izraditi Registar ugovora.

Polaznici ove radionice steći će ohrabrenje za nove akcije koje možda žele – ali se boje pokrenuti zbog straha od neuspjeha.

ograničeni broj sudionika

RASPORED TEMA i VJEŽBI

Vrijeme održavanja       9:30 - 15:00
 9:15 – 9:30 Registracija sudionika

9:30 – 12:00

 

 

Kako izraditi Registar ugovora?

 • Analiza i objedinjavanje podataka za unos u Registar
 • Unos i objava ugovora /narudžbenica
 • Prikaz tijeka ažuriranja u objavljenom Registru ugovora
Interaktivna radionica,  vježba na računalima pitanja i odgovori
 12:00 – 13:00  Osvježenje, light meal (lagani obrok), kava i duža pauza
 13:00 – 15:00

Izrada tromjesečnih objava - središnja nabava

 • Nova uloga - Korisnik OS
 • Izrada Tromjesečne objave ugovora sklopljenih na temelju Okvirnog sporazuma koje je provelo središnje tijelo za nabavu
 • Objava

Pregled objavljenih podataka

 Interaktivna radionica, vježba na računalima, pitanja i odgovori
Predavač:

mr. Alenka Poljičak, dipl.oec. (Agencija APPA d.o.o.)

Kotizacija za interaktivnu radionicu: 1.490 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke - odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o sudjelovanju u stručnom usavršavanju u području javne nabave
 • 7 nastavnih sati edukacije
 • skripta sa prezentacijski materijalima i uputama za rad
 • računalo za vježbanje i rad
 • radni pribor
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja i kava
 • light meal (lagani obrok)
 • besplatni parking
 • besplatno savjetovanje nakon radionice

 

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@edukacije-appa.hr

 

Prijavnica

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
Alenka Poljičak
 
Alenka Poljičak

Alenka Poljičak, magistra specijalist ekonomije, viši predavač u sustavu obrazovanja, interni ovlašteni revizor, ovlašteni trener javne nabave, u postupcima javne nabave sudjeluje od samih početaka javne nabave u Hrvatskoj, od 1997. sa donošenjem prvog zakona. Bogato radno iskustvo iz područja računovodstva i financija, strategije, organizacije i menadžmenta voli prenositi svima koji žele napredovati u svom poslu. Odgovornost ali i kreativnost osnove su njenih poslovnih karijera.

 
p