Datum održavanja:
Utorak, 10.03.2020.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39,
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Računalna radionica - izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2019. godinu

POPUNJENO - NOVI TERMIN 30.3.

Približilo se vrijeme izrade Statističkog izvješća za 2019. godinu

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441.stavkom 2. ZJN 2016.

Naručitelji su obvezni do 31. ožujka 2020.  izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu.

U statističkom izvješću potrebno je prikazati iznose stvarno nabavljenih roba, usluga i radova u razdoblju  od 01.01. do 31.12.2019. godine.

Ti podaci izražavaju se financijski u kunama i to bez PDV-a.

Statistički se odvojeno prati javna, a odvojeno jednostavna nabava, pa će i priprema biti drugačija.

Jednostavna nabava je već trebala biti pripremljena za Registar ugovora, što bi značajno skratilo vrijeme izrade Statističkog izvješća za 2019. godinu.

Ako niste sigurni što je potrebno raditi, dođite vidjeti kako ćete na najbrži i najbolji način napraviti sve što je potrebno za izradu Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2019. godinu.

 
Kome je namijenjena radionica?
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave- bez certifikata
 • Službenicima financija i računovodstva, informatike, administrativnim službenicima i tajnicama
 • svima koji rade na ažuriranju u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Što sudionici mogu očekivati?

Apsolutno i potpuno praktično, bez velike teorije na radionici će naučiti samostalno izraditi Registar ugovora i Statističko izvješće.

Polaznici ove radionice steći će ohrabrenje za nove akcije koje možda žele – ali se boje pokrenuti zbog straha od neuspjeha.

ograničeni broj sudionika

RASPORED TEMA i VJEŽBI

RASPORED PREDAVANJA

9:00 – 9:30

                     Registracija polaznika                     

9:30 – 12:00

   Kako izraditi Registar ugovora?

 • Analiza i objedinjavanje podataka za unos u Registar
 • Unos i objava ugovora /narudžbenica
 • Prikaz tijeka ažuriranja u objavljenom Registru ugovora

   Interaktivna radionica,  vježba na računalima pitanja i odgovori

12:00 - 13:00

  Pauza za ručak

13:00 - 15:00

   Izrada Statističkog izvješća za 2019. godinu

 • Priprema i izračun podataka za unos u izvješće - za jednostavnu nabavu
 • Generiranje izvješća u EOJN
 • Objava

   Pregled objavljenih podataka - Registra ugovora i Statističkog izvješća

 Interaktivna radionica, vježba na računalima, pitanja i odgovori
 Predavač:  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o sudjelovanju u stručnom usavršavanju u području javne nabave
 • skripta sa prezentacijskim materijalima i uputama za rad
 • računalo za vježbanje i rad
 • radni pribor
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja i kava
 • ručak
 • besplatni parking
 • besplatno savjetovanje nakon radionice


Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
p