Datum održavanja:
Petak, 28.01.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Pregovarački postupak bez prethodne objave, Natjecateljski postupak, Dinamički sustav javne nabave vs Okvirni sporazumi - zakonodavni i tehnički aspekt na EOJN- WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima - stručnjacima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Pregovarački postupak bez prethodne objave - iznimna žurnost, za dodatne isporuke robe, za nove usluge iz izvornog ugovora, za nove radove iz izvornog ugovora

 • preduvjeti za korištenje najmanje transparentnog postupka nabave
 • postupak bez obveznih zakonskih rokova
 • izlaz iz situacije kad u otvorenom postupku nije dostavljena niti jedna ponuda niti jedna prikladna ponuda
 • specifičnost u dokumentaciji o nabavi
 • procedura na EOJN

      Natjecateljski postupak uz pregovore / Pregovarački postupak sa prethodnom objavom

 • namjena: za situacije kad u prethodno provedenom otvorenom ili ograničenom postupku sve ponude bile nepravilne ili neprihvatljive
 • pravni i operativni tijek i procedura postupka za javne i sektorske naručitelja 

      Dinamički sustav javne nabave vs. Okvirni sporazum

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Podjela predmeta nabave i izračun procijenjene vrijednosti
 • Provedba dinamičkog sustava nabave - ogledni primjer na EOJN
  • Prva faza – uspostava dinamičkog sustava nabave
  • Druga faza – sklapanje ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave
  • Uspostava dinamičkog sustava od strane središnjeg tijela za nabavu
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe u dinamičkom sustavu nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 - 15:45

    Tijek pregovaračkog postupka bez prethodne objave na EOJN

 • Ogledni primjer na EOJN
 • Upućivanje poziva gospodarskim subjektima za dostavu inicijalne ponude
 • Objava Obavijesti za ex ante transparentnost
 • Objava Obavijesti o dodjeli ugovora

    Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN

 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN

    Tijek okvirnog sporazuma sa više gospodarskih subjekata na EOJN

 • Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora - prikaz na EOJN

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Zoran Turuk (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture), Ostap Graljuk (EOJNRH), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova za specijaliste javne nabave sa certifikatom
 • uvjerenje o usavršavanju za sve ostale sudionike
 • ePrezentacije predavača
 • konzultacije sa predavačima

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.