Datum održavanja:
Petak, 08.11.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39, 4.kat
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Priprema i provedba jednostavne nabave za sve naručitelje
8 bodova

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Svim strukama koje su uključene u provedbu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

  9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

  Registracija polaznika

09:00-12:00

 

  Jednostavna nabava

Planiranje i priprema jednostavne nabave

 • Određivanje predmeta nabave i procjenjene vrijednosti
 • Može li se definirati marka i model u jednostavnoj nabavi?
 • Dopuna plana novim stavkama na temelju zahtjeva krajnjih korisnika
 • Ogledni primjer zahtjeva za nabavu

  Dokumenti i obrasci za pripremu i provedbu jednostavne nabave

 • Stručno povjerenstvo
 • Sukob interesa

  Tijek provedbe jednostavne nabave

 • Obrasci za provedbu jednostavne nabave
 • Načela javne nabave i kako ih poštivati?
 • Može li se pregovarati u jednostavnoj nabavi?

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori

12:00 – 13:00

  Osvježenje i kava

13:00 – 16:00

  Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Postupci i načini za jednostavnu nabavu sa vrijednosnim pragovima
 • Vrijednosni pragovi za jednostavnu nabavu
  • Ogledni primjer internog akta

  Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora i OS i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri internog akta, pitanja i odgovori  

Predavači:

  mr. Alenka Poljičak (APPA)

 

Kotizacija: 699 kn + PDV

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu – elektronički dokument
 • Ogledni primjeri internog akta – elektronički dokument
 • Radni pribor
 • Osvježavajući napitci tijekom predavanja i kava u pauzi
 • Besplatan parking
 • Besplatno savjetovanje

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., Mostarska 67, Šibenik, OIB 37357453647

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr, nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
p