Datum održavanja:
Utorak, 05.12.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Priprema Plana nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN - WEBINAR - 8 bodova

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Planiranje nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN

 • Novi plan za 2024. godinu
  • Kako definirati predmet nabave
  • Kako odrediti procjenjenu vrijednost
  • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
  • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
  • Značaj dinamike u postupka javne nabave
  • donošenje Plana nabave i objava
 • Bitni rokovi u javnoj nabavi  
 • Osobito bitne povrede postupka nabave

Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

    Izrada Plana nabave na na novoj platformi EOJN

 • prikaz izrade plana nabave

    Izmjene plana nabave na novoj platformi EOJN

 • izmjene procjenjene vrijednosti
 • dodavanje novih predmeta nabave
 • dijeljenje istog predmeta nabave

      Revizori i pitanja oko provedbe javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova
 • Prezentacija predavača
 • prikaz rada na novoj platformi EOJN
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
1.077,43 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.