Datum održavanja:
Srijeda, 25.11.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Plan nabave za 2021. i izmjene plana za 2020., Istraživanje tržišta – osnova za kriterije odabira ENP, Sukob interesa i odgovornost naručitelja, Nove odredbe za ažurirane dokumente - WEBINAR 8 bodova
Redovito usavršavanje u području javne nabave 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      Plan nabave za 2021. godinu

 • Priprema, donošenje i objavljivanje novog Plana nabave za 2021
 • Kako odrediti predmet nabave i CPV
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Plan nabave za EU projekte
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom

     Plan nabave za 2020. - izmjene i ažuriranje

 • Kad je potrebno ažurirati Plan nabave za 2020. godinu?
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
 • Izvješće o realizaciji Plana nabave za revizore

        Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori    

12:15 – 13:00

 Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

    Istraživanje tržišta u funkciji odabira kriterija za ENP

 • Kako prikupiti informacije o tržišnim uvjetima koji utječu na kriterije u javnoj nabavi
 • Odabir kriterija i udjela kvalitete za odabir ENP (ekonomski najpovoljnije ponude) za robe, usluge i radove

   Sukob interesa i odgovornost naručitelja

 • Sukob interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja
 • Objava sukoba interesa
 • Širi aspekt sukoba interesa

   Nove odredbe za ažurirane dokumente

 • Izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 75/2020)  
 • Određivanje starosti dokaza ažuriranih dokumenata
 • Utjecaj na izmjene u Dokumentaciji o nabavi i postupku pregleda i ocjene ponuda

   Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavačica:    Karmen Meić (Grad Varaždin), Alenka Poljičak (APPA), gost predavač - Anamarija Buzolić Mrklić (odvjetnica)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

 
Trenutno nema drugih termina.